Fiscale aspecten fosfaatregeling melkvee

15 juni 2017

De Eerste Kamer heeft het stelsel van fosfaatrechten goedgekeurd. Het is belangrijk voor melkveehouders om duidelijkheid te krijgen over de fiscale aspecten hiervan. Daarom stelde Platform Landbouw een werkgroep samen met als voorzitter Bert van den Kerkhof, Hoofd vaktechniek belastingadvies bij ABAB Accountants en Adviseurs. De werkgroep kwam op 23 mei voor het eerst bij elkaar en heeft gesproken over diverse onderwerpen. 

 

Portretfoto van Bert van den Kerkhof
Geschreven door:
Bert van den Kerkhof Hoofd vaktechniek belastingadvies
Koeien in de wei

In het Platform Landbouw zijn het ministerie van Financiën, Economische Zaken,  LTO en VLB (Vereniging van accountants en belastingadviesbureaus) vertegenwoordigd. Over een aantal onderwerpen is overeenstemming bereikt, maar veel vragen zijn nog in behandeling. 

Over welke onderwerpen is overeenstemming?

De beoordeling van de rechten is besproken en beantwoord. Net als bij de varkensrechten en dergelijke worden ook de fosfaatrechten gezien als een bedrijfsmiddel. Daarnaast is gesproken over wanneer er belasting geheven wordt over de vergoeding voor het vrijwillig reduceren van melk. Deze vergoeding valt in de jaarwinst. Ook is duidelijk dat er bij gebruikmaking van de stoppersregeling sprake kan zijn van een langlopende liquidatie.
Met betrekking tot de omzetbelasting is er meer duidelijkheid. Bij de verkoop van fosfaatrechten hoeft de landbouwregelaar geen btw af te dragen. FrieslandCampina neemt de btw over de vergoeding van het niet leveren van melk in 2016 voor haar rekening. De vergoeding vanuit de EU voor het niet leveren van melk valt buiten de omzetbelasting. Dit geldt ook voor subsidie voor de stoppers en de liquiditeitsvergoeding. Bij een liquiditeitsvergoeding wordt nog gesproken over hoe om te gaan met een mogelijk verlies. 

Welke onderwerpen zijn nog in behandeling?

Over het afschrijven van de rechten is nog geen overeenstemming. Daarnaast levert de regeling fosfaat nog meer vragen op. Zo is nog niet bekend of de subsidie voor stoppers een vergoeding voor het afstoten van een bedrijfsmiddel of voor het derven van inkomsten is. Ook zijn er fiscale knelpunten bij een bedrijfsopvolging of bij staking van de melkveehouderij als er sprake is van een gemengd bedrijf. Dit omdat de eis is dat het hele bedrijf gestaakt wordt. Tot slot leeft de vraag of bedrijfsgebouwen afgewaardeerd worden naar een lagere waarde of restwaarde. 

Aan de slag

Veel vragen zijn nog niet beantwoord. De volgende bijeenkomst vindt plaats op 2 augustus. 

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Bert
Portretfoto van Bert van den Kerkhof
Hoofd vaktechniek belastingadvies
Bel
013- 4647153