Financieel resultaat paardenhouderij: grote verschillen

19 september 2016

De gemiddelde financiële resultaten in de paardenhouderij daalden in 2015 licht ten opzichte van 2014. Een stallingsplaats bracht gemiddeld € 2.584 op in 2015 tegenover € 2.600 in 2014. Bedrijven verschillen onderling behoorlijk van elkaar, zo blijkt uit onze branchemonitor Paardenhouderij. 

Portretfoto van Johan Verkuylen
Geschreven door:
Johan Verkuylen Klantadviseur
Twee paarden eten hooi

We analyseren jaarlijks de kengetallen vanuit de hippische sector op stallingsplaatsniveau. Bij de manegebedrijven lag de gemiddelde omzet in 2015 op € 6.392 per stallingsplaats en dat is iets minder dan in 2014, toen maneges een omzet van € 6.407 realiseerden. De manege- en horecaopbrengsten stegen licht, terwijl de pensionactiviteiten een dalende trend lieten zien. De locatie van een manege bepaalt voor een groot deel  de omzet. 

Kosten

De kosten lopen uiteen: sommige verschillen zijn te verklaren door de uiteenlopende bedrijfsomstandigheden, maar er zijn ook verbeterpunten. Het bezettingspercentage heeft logischerwijs een grote invloed op de totale kosten. 

Kosten krachtvoer  
De krachtvoerkosten op manege- en pensionbedrijven lieten een daling zien; de krachtvoerprijs daalde met ruim 5% per 100 kg. De prijzen van ruwvoer stegen juist met ruim 8% in de totale agrarische branche. 

Kosten diergezondheid 
De kosten voor diergezondheid lopen per onderneming uiteen. Er lijkt geen causaal verband tussen de tarieven voor de stalling en de hoogte van de gezondheidskosten te zijn. Veel bedrijven zouden daarom de kosten per paard, de doorrekening in de tarieven en de afspraken met de eigenaar eens tegen het licht moeten houden. Zo kunnen ondernemers snel  hun rendement verbeteren. 

Kosten horeca 
Het gemiddelde horecagedeelte van een manegebedrijf laat een brutomarge van 57% zien. Ter vergelijking: de gemiddelde marge bij horecabedrijven ligt voor koffie, thee en dranken tussen 65% en 70%. Uiteraard heeft de horeca op een manege een andere functie, maar voor een aantal bedrijven kan het zeker geen kwaad het horecagedeelte eens goed onder de loep te nemen.

Resultaat 

Onder aan de streep zette het gemiddelde ruitersportbedrijf in 2015 een duidelijk lager resultaat neer dan in 2014, een daling van € 1.183 naar € 918 per stallingsplaats. Dit komt niet zozeer door een verschil in marge, maar door een stijging van de bedrijfskosten. Alleen de gemiddelde pensionstal realiseerde een verbetering van het resultaat van € 46 per stallingsplaats in 2014 naar € 160 per stallingsplaats in 2015.

Inzicht in uw liquiditeit 

Naast een goede analyse van het rendement is inzicht in de liquiditeit van uw bedrijf erg belangrijk. Wanneer u inzicht heeft in de momenten waarop er extra uitgaven noodzakelijk zijn, kunt u hierop anticiperen. Een goede begroting met een liquiditeitsplanner geeft u rust en zekerheid. 

 

Wilt u meer weten over de ontwikkelingen in de paardenhouderij?

E-mail Johan
Aanmelden e-mailnieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen via onze maandelijkse e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan