Duidelijkheid omtrent pensioenopbouw dga

Eerder al kondigden we belangrijke wijzigingen aan voor de pensioenopbouw van directeur-grootaandeelhouders in eigen beheer. Vanaf 1 januari 2017 is het niet meer mogelijk om het pensioen in eigen beheer binnen de eigen bv op te bouwen.

Portretfoto van Bart van de Wouw
Geschreven door:
Bart van de Wouw Senior pensioenadviseur
man telt geld

Op 1 juli 2016 heeft staatssecretaris Wiebes bevestigd door te gaan met het scheppen van mogelijkheden voor de directeur-grootaandeelhouder (dga) om het pensioen in eigen beheer te beëindigen. Voor reeds opgebouwde pensioenen in eigen beheer geldt een overgangstermijn van drie jaar. Hierbinnen kan de dga ervoor kiezen om de opgebouwde rechten premievrij te laten staan, het pensioen af te kopen of om te zetten in een spaarvariant.

 • Premievrij laten staan
  De pensioenrechten die u tot het einde van dit jaar opbouwt, worden in dit geval bevroren. De rechten worden zoals gebruikelijk afgewikkeld.
   
 • Afkoop pensioen dga
  Kiest u ervoor het pensioen af te kopen, dan wordt de gehele fiscale waarde ineens uitgekeerd. Deze fiscale waarde wordt onder toepassing van een korting ineens in de heffing inkomstenbelasting betrokken. In 2017 is dit een korting van 34.5%. In 2018 en 2019 bedraagt deze korting respectievelijk 25% en 19.5%. Dit betekent in deze drie opeenvolgende jaren normaliter een effectieve belastingdruk van 34.06%, 39% en 41.86%.
   
 • Spaarvariant pensioen
  Kiest u voor het omzetten van opgebouwd pensioen in een spaarvariant, dan is verdere opbouw pensioen niet mogelijk. Net als in het geval van afkoop, wordt het opgebouwde pensioen hier eerst omgezet van commerciële naar fiscale waarde. Deze wordt vervolgens omgezet in een spaarvariant en tot de pensioendatum met rente verhoogd. De waarde op pensioendatum, dus met alle rente bijtellingen erbij, wordt op pensioendatum omgezet in een twintigjarige uitkering. In het eerste jaar na pensionering wordt 1/20 deel uitbetaald. 

Op dit moment is uitfasering van het pensioen dga nog niet mogelijk. Het wetsvoorstel om dit mogelijk te maken zal op Prinsjesdag worden ingediend als onderdeel van het Belastingplan 2017. Pas dan zal blijken hoe omgegaan wordt met reeds ingegane pensioenuitkeringen in eigen beheer en welke exacte voorwaarden verbonden zullen worden aan de spaarvariant.
 

Wilt u meer weten over het pensioen in eigen beheer? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Bart
Portretfoto van Bart van de Wouw
Senior pensioenadviseur
Bel
013-4647287
Aanmelden e-mailnieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen via onze maandelijkse e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan