Door liquiditeitsproblemen geen vakantiegeld? Dit zijn uw rechten en plichten

14 mei 2020

Door de coronacrisis hebben veel ondernemers moeite de salarissen van hun medewerkers door te betalen. En dan komt er ook nog een dure maand aan, want uiterlijk in juni moeten de vakantiegelden uitbetaald zijn. Is uitstel of zelfs afstel mogelijk?

Portretfoto van Ritchie Bosma
Geschreven door:
Ritchie Bosma Payroll professional consultant
vakantie kantoor

Wettelijke plicht vakantiegeld

Als werkgever bent u wettelijk verplicht om het opgebouwde vakantiegeld over de periode juni 2019 tot en met mei 2020 uiterlijk op 30 juni 2020 uit te betalen. Sommige bedrijven hebben voor een ander moment gekozen. Dit moet dan wel vastgelegd zijn in de cao of arbeidsovereenkomst. Afwijken van deze afspraken mag niet, tenzij uw medewerkers hiermee instemmen.

Schriftelijke toestemming

Heeft u als werkgever te maken met liquiditeitsproblemen en staat het voortbestaan van uw onderneming op het spel? Dan kunt u uw personeel voorstellen het vakantiegeld later dit jaar uit te betalen. Een andere mogelijkheid is betaling in termijnen. Voorwaarde is wel dat uw medewerkers hiervoor schriftelijk toestemming geven. Door hen tijdig te informeren over het belang van deze maatregel zullen zij daartoe eerder geneigd zijn. Ook is het verstandig om een eventuele ondernemingsraad op tijd te betrekken bij uw voornemen.

Let op: het blijft belangrijk om geen afspraken te maken waarvan u als ondernemer op voorhand weet dat u ze niet kunt nakomen. Dit kan namelijk tot persoonlijke aansprakelijkheid leiden. Verder moeten ook werknemers zich bewust zijn van de risico’s die zij lopen als zij instemmen met uitstel van uitbetaling. Bij faillissement van de onderneming valt slechts het opgebouwde vakantiegeld tot een jaar terug onder de Loongarantieregeling van het UWV.  

Compensatie vanuit het noodfonds (NOW)

Heeft u als gevolg van de coronacrisis te maken met minimaal 20% omzetverlies en maakt u gebruik van de NOW-regeling? Dan ontvangt u een tegemoetkoming in de loonkosten over de maanden maart tot en met mei 2020. Onderdeel daarvan is een vastgesteld percentage van 30% aan werkgeverslasten. De compensatie voor de 8% opbouw van het vakantiegeld over die maanden is daarbij inbegrepen.

Geen toestemming

Gaat uw medewerker niet akkoord met uw voorstel tot uit- of afstel van het vakantiegeld? Dan bent u verplicht het vakantiegeld zoals wettelijk bepaald uit te betalen.

Meer weten

Heeft u vragen over uw rechten en plichten rond het uitbetalen van vakantiegelden? Neem dan contact op met Ritchie Bosma, payroll professional consultant, via telefoonnummer 0115-677651 of stuur Ritchie een e-mail.

Wilt u meer weten over het uitbetalen van vakantiegelden? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Ritchie
Portretfoto van Ritchie Bosma
Payroll professional consultant
Bel
0115-677651
Aanmelden e-mailnieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen via onze maandelijkse e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan