De Europese arbitragecommissie als scheidsrechter bij dubbele belastingheffing

Belastingplichtigen en ondernemingen die voor hetzelfde inkomen of kapitaal in twee verschillende lidstaten worden belast, kunnen vanaf 2019 terecht bij de Europese arbitragecommissie. De Europese arbitragecommissie zal op verzoek ingrijpen als een conflict over dubbele heffingen niet binnen twee jaar is opgelost.

 

Portretfoto van Jason Vollering
Geschreven door:
Jason Vollering Belastingadviseur
Berekening van belastingheffing

De EU-ministers van Financiën zijn het eens geworden over een richtlijn die dit moet regelen. Jaarlijks lopen er binnen de Europese Unie ongeveer negenhonderd geschilprocedures over dubbele heffingen met een geschat belang van ongeveer € 10,5 miljard, aldus de EU-commissaris.

Ook belastingplichtigen die werken of wonen in verschillende lidstaten of een woning in een andere lidstaat hebben, kunnen te maken krijgen met dubbele belastingheffing. De richtlijn wordt nu ter goedkeuring aan het EU-parlement aangeboden. 

Heeft u vragen over dubbele belastingheffing in verschillende lidstaten over hetzelfde inkomen? Wij helpen u graag verder.  

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Jason