Belastingnaheffingen aan werknemers woonachtig in België

15 februari 2020

De Belgische fiscus stuurt informatieverzoeken aan Belgische inwoners met een Nederlandse werkgever. In deze brief vraagt de Belgische fiscus de werknemer te beantwoorden of zij voor hun werkgever ook buiten Nederland werkzaam zijn. Deze verzoeken om informatie leiden met grote regelmaat tot een naheffing van Belgische belastingen.

Portretfoto van Clea Cremers
Neem contact op met:
Clea Cremers Global mobility specialist | Tax
Grens van Belgie waar belastingnaheffingen aan werknemers in Belgie worden gegeven

Veel landen kennen nationaal recht op grond waarvan belasting geheven mag worden over het wereldwijd genoten inkomsten uit dienstbetrekking van hun inwoners. Ook kennen veel landen nationaal recht op grond waarvan zij belasting mogen heffen over in dat land genoten inkomsten uit dienstbetrekking. Dit geldt ook voor Nederland en België.

Fysieke aanwezigheid leidend bij belastingheffing

Nederland en België hebben afgesproken dat inkomsten uit een dienstbetrekking belast worden in het woonland van de werknemer. Pas als en voor zover de werknemer feitelijk in het andere land werkt (lees: fysiek aanwezig is in het kader van de dienstbetrekking) mag het andere land belasting heffen. Kort samengevat: België mag dus heffen voor zover de werknemer in België werkt en Nederland mag heffen voor zover de werknemer in Nederland werkt. Waar u als werkgever gevestigd bent, is hierbij niet relevant.

Uitzondering: 183-dagenregeling

Op deze hoofdregel bestaat een uitzondering. Dit is de detacheringsregeling, ook wel 183-dagenregeling genoemd. Mits aan alle voorwaarden voldaan, mag alleen het woonland belasting heffen over het loon uit de dienstbetrekking van de werknemer. De Nederlandse werknemer, met een uitsluitend Nederlandse werkgever, kan dus op dienstreis gaan naar België zonder hier per direct belasting over te hoeven betalen.

Voor de Belgische werknemer, met een Nederlandse werkgever, hebben zaken als thuiswerken en dienstreizen buiten Nederland mogelijk per direct gevolgen voor de belastingheffing. België heeft als woonland namelijk in beginsel het recht om belasting te heffen over dit deel van het loon. Voldoende reden dus voor de Belgische fiscus om navraag te doen bij deze werknemers.

Meer weten?

Wilt u meer weten over belastingnaheffingen aan werknemers woonachtig in België? Neem contact op met Clea Cremers, senior belastingadviseur bij ABAB International, via telefoonnummer 077-3217715 of stuur Clea een e-mail

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Clea
Portretfoto van Clea Cremers
Global mobility specialist | Tax
Bel
077-3217715
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan