Belastingdienst intensiveert strijd tegen zwartspaarders

De staatssecretaris kondigde onlangs aan maatregelen te nemen tegen internationale belastingontduiking. Hier horen ook enkele nationale maatregelen bij, zoals de controle via creditcardbestedingen, het afschaffen van de inkeerregeling en het aanpassen van het verschoningsrecht.

 

Portretfoto van Robert Gall
Geschreven door:
Robert Gall Senior belastingadviseur
Belastingdienst bekijkt papieren

Controle via creditcardbestedingen

De Belastingdienst controleert het gebruik van buitenlandse creditcards in Nederland. Mensen die in het buitenland vermogen hebben ondergebracht en dat vermogen voor de Belastingdienst verzwegen, willen dat geld soms gebruiken. Zij maken daarvoor gebruik van buitenlandse creditcards om in Nederland betalingen te verrichten of geld op te nemen. Met behulp van slimme automatisering controleert de Belastingdienst of de creditcards gekoppeld zijn aan bij de Belastingdienst bekende bankrekeningen. Leidt deze controle tot het vermoeden van zwartsparen, dan stuurt de Belastingdienst een brief met de vraag of sprake is van vermogen in het buitenland. Deze methode blijkt erg succesvol in de strijd tegen belastingontduiking.

Afschaffing inkeerregeling

Met het koppelen van buitenlandse bankrekeningen aan belastingplichtigen probeert de Belastingdienst inkeer te stimuleren. Als de Belastingdienst een  zwartspaarder op het spoor is, kan die geen gebruik meer maken van de inkeerregeling. Dit geldt ook als de Belastingdienst een vermoedelijke zwartspaarder vragen heeft gesteld over het buitenlands vermogen. 

Op dit moment wordt geen vergrijpboete opgelegd als een belastingplichtige binnen twee jaar na het indienen van een onjuiste of onvolledige aangifte alsnog juist aangifte doet. De boete voor inkeer na twee jaar is vorig jaar verhoogd naar 120% van de te weinig geheven belasting. De staatssecretaris kondigde aan dat de inkeerregeling mogelijk geheel wordt afgeschaft. Daarnaast komt de Belastingdienst door de steeds betere internationale gegevensuitwisseling steeds meer in het buitenland ondergebrachte vermogens op het spoor.

Aanpassen verschoningsrecht

De staatssecretaris kondigde ook aanpassing van het wettelijke fiscale verschoningsrecht aan. Door dit geheimhoudingsrecht van notarissen en advocaten te beperken, kan de Belastingdienst in het belang van de belastingheffing bij deze vertrouwenspersonen informatie over cliënten opvragen. Het is op dit moment nog niet duidelijk of het parlement dit voorstel van de staatssecretaris zal volgen. 

Navorderingstermijn

Als de Belastingdienst zwartspaarders op het spoor is, kan in principe nog tot over een periode van vijf jaar belasting worden nagevorderd. Is er sprake van verzwegen spaartegoeden in het buitenland, dan kan de Belastingdienst een navorderingsaanslag opleggen met een terugwerkende kracht van maximaal twaalf jaar. Gaat het om in het buitenland ondergebracht vermogen dat afkomstig is van een verzwegen schenking of erfenis, dan kan de fiscus in beginsel onbeperkt navorderen.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Robert
Portretfoto van Robert Gall
Senior belastingadviseur
Bel
024-6485808
Aanmelden e-mailnieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen via onze maandelijkse e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan