Belastingdienst beoordeelt bezwaarschriften box 3-heffing

12 oktober 2018

Eerder wezen wij op de mogelijkheden om bezwaar te maken tegen de box 3-heffing 2017. Afgelopen zomer heeft de staatssecretaris van Financiën een massaal bezwaarprocedure aangewezen. De Belastingdienst beoordeelt nu of een individueel bezwaar kan meedoen met deze massaal bezwaarprocedure of niet. 

Portretfoto van Bert van den Kerkhof
Geschreven door:
Bert van den Kerkhof Hoofd vaktechniek belastingadvies
man leest bezwaarschrift

De Belastingdienst beoordeelt alle binnengekomen bezwaren tegen de box 3-heffing 2017 en informeert de bezwaarmakers. Als het bezwaar kwalificeert voor de massaal bezwaarprocedure, dan betekent dat dat het bezwaarschrift -tegelijk met andere bezwaarschriften- wordt voorgelegd aan de rechter. De uitspraak van de rechter leidt dan tot een collectieve uitspraak voor alle bezwaren die meedoen met de massaal bezwaarprocedure. Als het bezwaar onder de massaal bezwaarprocedure valt, hoeft de belastingplichtige niet zelf een procedure op te starten. 

Individueel bezwaar

Niet alle bezwaren die zijn ingediend tegen de box 3-heffing 2017 kwalificeren voor de massaal bezwaarprocedure. Alleen bezwaren die voldoende gemotiveerd en cijfermatig onderbouwd zijn en gaan over de vraag of de box 3-heffing inbreuk maakt op het eigendomsrecht, kunnen meedoen in de massaal bezwaarprocedure. Is er in een bezwaar alleen het algemene argument dat er sprake is van een individuele buitensporige last aangevoerd, dan kan dit bezwaar niet meedoen in de massaal bezwaarprocedure. De Belastingdienst zal op deze bezwaren individueel uitspraak doen. 

De Belastingdienst informeert de komende tijd alle bezwaarmakers of het door hen ingediende bezwaarschrift  kwalificeert voor de massaal bezwaarprocedure of niet. Als de belastingplichtige bericht krijgt dat zijn bezwaarschrift niet kwalificeert voor de massaal bezwaarprocedure, dan krijgt hij de gelegenheid om het bezwaar nader te onderbouwen vóór de Belastingdienst uitspraak doet. Valt het bezwaarschrift wel binnen de massaal bezwaarprocedure, dan zal het bezwaarschrift centraal aangehouden worden totdat de Hoge Raad uitspraak heeft gedaan.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Bert
Portretfoto van Bert van den Kerkhof
Hoofd vaktechniek belastingadvies
Bel
013- 4647153
Aanmelden e-mailnieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen via onze maandelijkse e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan