Belastingaftrek box 3 bij vruchtgebruik erfenis

Verkreeg u wegens het overlijden van uw echtgeno(o)t(e) als ‘langstlevende ouder’ een recht op het gebruik van wat u heeft geërfd en rust daarop een schuld? Dan kunt u onder voorwaarden de volledige schuld alsnog in mindering brengen op uw box 3-vermogen over de jaren 2012 tot en met 2016. Dit kan u een besparing opleveren van 1,2% van de waarde van de schuld. 

Portretfoto van Koen Jansen
Geschreven door:
Koen Jansen Senior belastingadviseur
Advies over aftrek vruchtgebruik erfenis

Als iemand overlijdt, gaat de erfenis doorgaans naar de erfgenamen. Op het geërfde rust soms een vruchtgebruik, bijvoorbeeld bij een woning. U mag dan wel in de woning blijven wonen (het vruchtgebruik) terwijl uw kinderen het (bloot-)eigendom hebben. Tot de erfenis kunnen ook schulden behoren op (on)roerende goederen waarvan u het vruchtgebruik heeft.

Vruchtgebruik 2017

Vanaf 2017 moet u de volledige waarde van de schulden waarop u als langstlevende ouder het vruchtgebruik heeft, in mindering brengen op uw box 3-vermogen. Door de verlaging van (de grondslag van) uw box 3-vermogen, betaalt u minder of misschien – door het heffingsvrij vermogen – zelfs helemaal geen belastingheffing in box 3.

Dit betekent wel dat er voor de jaren voorafgaand aan 2017 een verschil in behandeling bestaat. Daarom biedt de staatssecretaris u nu de mogelijkheid om over 2012 tot en met 2016 de schulden waarop een vruchtgebruik rust, volledig in aftrek te brengen. Uw kinderen betalen geen belasting over de waarde van het blooteigendom.

Verzoek indienen

Wat moet u regelen? U moet als vruchtgebruiker en bloot eigenaar(s) gezamenlijk een schriftelijk verzoek indienen bij de belastinginspecteur voor de jaren 2012 tot en met 2016. De fiscale regels voor de verkrijging door erfrecht kunnen complex zijn. Wilt u weten wat wij in uw situatie kunnen betekenen? Neem dan contact op met uw relatiemanager of uw belastingadviseur. 

Wilt u meer weten over belastingaftrek in box 3? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Koen
Portretfoto van Koen Jansen
Senior belastingadviseur
Bel
0165-531316