Behoud dividendbelasting

22 oktober 2018

Op Prinsjesdag heeft het kabinet voorgesteld om de dividendbelasting per 1 januari 2020 af te schaffen. Dit leidde tot nog meer kritiek dan vooraf al was geuit op deze plannen. Na een heroverweging van de maatregel heeft het kabinet nu definitief besloten de dividendbelasting niet af te schaffen.
 

Portretfoto van Robert Gall
Geschreven door:
Robert Gall Senior belastingadviseur
ordners

Investering vestigingsklimaat

De hierdoor vrijgekomen middelen - circa € 1,9 mrd - worden door het kabinet aangewend voor andere maatregelen voor de verbetering van het vestigingsklimaat. Het is door de begrotingsregels niet mogelijk om het geld dat voor het bedrijfsleven bedoeld was over te hevelen naar andere posten zoals de zorg, veiligheid of het onderwijs. 

De voorgestelde maatregelen betreffen onder andere een verdere verlaging van de vennootschapsbelasting, een pakket van maatregelen voor het mkb en maatregelen ten behoeve van de bevordering van innovatie. Uiteindelijk zullen deze maatregelen effect hebben op de werkgelegenheid en welvaart, wat ten goede komt aan het hele land. 
 

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Robert
Portretfoto van Robert Gall
Senior belastingadviseur
Bel
024-6485808