Bedrijfsopvolgingsregeling: opletten met bezitseis

11 juni 2021

Heeft u aanmerkelijkbelangaandelen en wilt u deze schenken? Dan kunt u, onder voorwaarden, gebruikmaken van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) in de Successiewet.

Profielfoto van Nico van der Ende
Neem contact op met:
Nico van der Ende Senior belastingadviseur
Dossiers over de bedrijfsopvolgingsregeling

Om gebruik te maken van deze regeling, moet u als schenker voldoen aan de bezitseis. Dit houdt in dat u de aandelen én de achterliggende onderneming tenminste vijf jaar voorafgaand aan de schenking in bezit moet hebben gehad. Onlangs heeft de Hoge Raad in twee uitspraken meer duidelijkheid gegeven over deze bezitseis. Wij lichten toe waar u op moet letten wanneer u een bedrijfsopvolging overweegt.

Uitspraak 1

In 2014 schonk een vader zijn twee kinderen ieder 20% van de certificaten van aandelen in een holding. Deze holding, waarvan de vader aanmerkelijkbelanghouder was, hield al meer dan vijf jaar indirect 55% van de aandelen in een andere bv. In deze bv werd een (materiële) onderneming gedreven. Deze onderneming werd ook al langer dan vijf jaar door de bv gedreven, maar was in 2013 uitgebreid met activa en passiva die de bv in 2013 overnam van een andere bv.

Is de BOR volledig van toepassing op de schenking van de certificaten? Die vraag stond in deze zaak centraal. De rechtbank Noord-Holland oordeelde dat er géén beroep kon worden gedaan op de BOR, voor het deel van het vermogen dat was toe te rekenen aan de in 2013 overgenomen activa en passiva.

Recent heeft de Hoge Raad de uitspraak van de rechtbank vernietigd. Volgens de Hoge Raad is het bij verkrijging van certificaten in een bv, voor de BOR een vereiste dat de betreffende bv een materiele onderneming uitoefent. Daarnaast moet de bv deze materiële onderneming ten minste vijf jaar drijven. Volgens de Hoge Raad is de situatie op het tijdstip van de verkrijging van de aandelen en certificaten van belang. Als de bv op dat moment de materiële onderneming al ten minste vijf jaar drijft, is het mogelijk om gebruik te maken van de BOR. Aangezien de in 2013 overgenomen activa en passiva op het moment van de schenking niet meer als afzonderlijke onderneming was te identificeren, is er geen reden om de bezitstermijn afzonderlijk toe te passen op die activa en passiva. De BOR is volgens de Hoge Raad dus ook van toepassing op de vermogensbestanddelen die in 2013 zijn gekocht.

Uitspraak 2

In de tweede uitspraak van de Hoge Raad over de BOR stond de vraag centraal of deze regeling per deelneming van de holding moet worden getoetst. De casus betrof een man die in 2014 van zijn ouders alle aandelen van een holding geschonken kreeg. De holding hield de aandelen in vier dochtermaatschappijen, waarvan zij er twee al meer dan vijf jaar in haar bezit had en twee minder dan vijf jaar. Voor de toepassing van de BOR oordelen zowel de Rechtbank als de Hoge Raad dat de bezitstermijn niet moet worden getoetst op het niveau van de schenker (de ouders) maar op het niveau van de holding. De Hoge Raad voegt hieraan toe dat er per afzonderlijke deelneming moet worden gekeken of de holding de aandelen in de deelneming minimaal vijf jaar in bezit heeft.

Omdat de holding in dit geval de aandelen in twee van de werkmaatschappijen minder dan vijf jaar houdt, komt de schenking niet in aanmerking voor de BOR. De BOR is wel van toepassing op de werkmaatschappijen die al langer dan vijf jaar in bezit van de holding waren.

BOR: hoe lang nog?

Onlangs maakte het ministerie van Financiën een groot aantal beleidsopties bekend, om het belastingstelsel te herzien. Een aantal van deze opties zorgt voor een beperking of versobering van de verschillende bedrijfsopvolgingsfaciliteiten. Er is dus een reële kans dat bedrijfsopvolgingsregelingen, zoals de mogelijkheid om een onderneming (voor een groot deel) belastingvrij te schenken, de komende jaren beperkt worden. Dit is een goede reden voor u om te beoordelen of het vervroegen van een bedrijfsopvolging door de volgende generatie een optie is.

Meer informatie?

Bent u bezig met een bedrijfsopvolging of wilt u meer weten over de bedrijfsopvolgingsregeling? Neem contact op met Nico van der Ende, senior belastingsadviseur, via telefoonnummer 0485-561326 of stuur Nico een e-mail.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Nico
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan