Afwijkingen Gecombineerde opgave 2016

In de Gecombineerde opgave 2016 heeft u uw geplande EA-vanggewassen (Ecologisch Aandachtsgebied) opgegeven. Hiermee liggen de invullingsmogelijkheden van de EA-verplichting op uw percelen vast. Wijkt de daadwerkelijke invulling af van wat u in de Gecombineerde opgave 2016 heeft opgegeven? Dan adviseren wij u om deze wijzigingen vóór 30 september 2016 aan RVO.nl door te geven via de applicatie van de Gecombineerde opgave.

Adviseur helpt klant met gecombineerde opgave

Als u een EA-vanggewas op een ander perceel zaait dan u bij de Gecombineerde opgave heeft opgegeven, dan moet u dit doorgeven aan RVO.nl. Geeft u dit niet door, dan telt dit perceel niet mee voor uw EA-verplichting. U moet de werkelijke zaaidatum, het gewas en de categorie vanggewas melden.

Wijzigt de categorie van het geplande vanggewas? Geef dit vóór de inzaaidatum door aan RVO.nl. Het vanggewas moet aan de voorwaarden van de nieuwe categorie voldoen.

Wijziging zaaidatum en oogstdatum

Is de daadwerkelijke zaaidatum anders dan de geplande zaaidatum die in de Gecombineerde opgave is gemeld? Geef deze dan uiterlijk op de zaaidatum door aan RVO.nl. Als u na de zaaidatum de werkelijke zaaidatum meldt, dan geldt de melddatum als ingangsdatum van de 10-wekentermijn. De 10-wekentermijn begint op de opgegeven zaaidatum. Bij onderzaai geldt de oogstdatum van het hoofdgewas als startdatum van de 10-wekentermijn. De oogstdatum mag niet ná 30 september liggen.

Minder Ecologisch Aandachtsgebied opgegeven 

Met het indienen van de Gecombineerde opgave 2016 staat de invulling van uw EA-verplichting vast. Als u uw totale EA-verplichting bij het indienen van de Gecombineerde opgave niet volledig heeft ingevuld, dan is het niet mogelijk alsnog extra vanggewassen op te geven om zo toch aan de 5% EA-verplichting te voldoen.

Meer Ecologisch Aandachtsgebied opgegeven 

In bepaalde gevallen mag u wel minder EA aanleggen dan u heeft opgegeven. Heeft u bijvoorbeeld door middel van vanggewassen meer EA-oppervlakte opgegeven dan waartoe u verplicht bent? Dan hoeft u niet het gehele opgegeven areaal EA-vanggewassen in te zaaien. Dat u bepaalde percelen niet inzaait met een EA-vanggewas hoeft u niet te melden bij RVO.nl. Wel moet u aan uw 5% EA-verplichting blijven voldoen om niet gekort te worden.

Voorwaarden Ecologisch Aandachtsgebied

Houd bij het telen en/of bewerken van uw EA-gewassen rekening met de EA-voorwaarden. Wijzigingen met betrekking tot percelen, categorieën, de zaaidatum en het soort vanggewas kunt u tot en met 30 september doorgeven via de applicatie van de Gecombineerde opgave. Voor deze wijziging wordt geen korting opgelegd.

Aanmelden e-mailnieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen via onze maandelijkse e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan