Afhandeling 2 miljoen bezwaarschriften correctie privégebruik auto

Per 1 juli 2011 zijn de regels voor de btw-correctie voor privégebruik van de auto van de zaak ingrijpend gewijzigd. Dit heeft over de periode 2011 tot en met 2016 geleid tot ongeveer 2 miljoen bezwaarschriften tegen de betaling van btw voor privégebruik. De Hoge Raad heeft zich nu in vier (proef-)procedures uitgesproken.

Portretfoto van Jason Vollering
Geschreven door:
Jason Vollering Senior belastingadviseur
Auto van de zaak

Aftrek btw autokosten correctie voor privégebruik

Als werkgever of ondernemer kunt u btw op autokosten in aftrek brengen voor zover de auto wordt gebruikt voor belaste handelingen. Voor het privégebruik van de auto van de zaak (hierna: het privégebruik) waarvoor geen of een lage vergoeding wordt gevraagd bent u btw verschuldigd: de fictieve dienst. De wettelijke regeling komt erop neer dat u btw over de gemaakte uitgaven van de auto voor privégebruik, verschuldigd bent. Dit vergt dus inzicht in de autokosten en de gemaakte privékilometers in verhouding tot het totaal aantal kilometers op jaarbasis.

Forfaitaire regeling

Als uit uw administratie niet blijkt in hoeverre uw auto’s voor privédoeleinden zijn gebruikt en/of welke kosten daaraan zijn toe te rekenen, dan kunt u de verschuldigde btw op grond van een beleidsbesluit, vaststellen op 2,7% (de forfaitaire regeling) van de cataloguswaarde (inclusief btw en BPM). Dit is een eenvoudige en praktische regeling, maar de correctie voor privégebruik is vaak wel hoger dan toerekening van de werkelijke kosten aan het privégebruik. Vooral als het privégebruik beperkt is.

De Hoge Raad heeft zich in vier proefprocedures uitgesproken over het onderwerp ‘btw en privégebruik auto’. Wij noemen enkele belangrijke punten:

  • De wettelijke regeling per 1 juli 2011 is in overeenstemming met de Europese btw-richtlijn en kan vanaf die datum worden toegepast.
  • De Belastingdienst mag niet zomaar een aanname doen voor het privégebruik; dit moet in redelijkheid worden vastgesteld rekening houdend met alle omstandigheden.
  • De btw-correctie is niet beperkt tot de eigen bijdrage voor privégebruik.
  • De BPM hoeft bij de berekening van de forfaitaire regeling niet uit de cataloguswaarde te worden gehaald.

Meer btw betaald dan wettelijke regeling? Redelijke schatting, mits onderbouwd

De Belastingdienst was van mening dat als een kilometeradministratie ontbrak, de belastingplichtige een heffing voor het privégebruik moest voldoen volgens de formule 2,7% x cataloguswaarde, maar volgens de Hoge Raad kan de omvang van het privégebruik ook op andere wijze worden aangetoond. 

De Hoge Raad geeft hiervoor richtlijnen die vooral interessant zijn als u door toepassing van de forfaitaire regeling meer btw heeft betaald voor  privégebruik dan op grond van de wettelijke regeling.

De Hoge Raad geeft aan dat de omvang van het privégebruik in redelijkheid moet worden bepaald rekening houdend met alle omstandigheden. Hierbij kan gedacht worden aan informatie over uw bedrijfsactiviteiten, de zakelijke doeleinden waarvoor de auto beschikbaar is, de wijze waarop de auto voor privédoeleinden mag worden gebruik of is gebruikt, zoals woon-werkverkeer en de werkzaamheden binnen de onderneming van degene die de auto gebruikt of statistische gegevens.

De Belastingdienst geeft aan dat zij de arresten van de Hoge Raad en de eventuele gevolgen voor wet- en regelgeving gaat bestuderen voor de afhandeling van de massale bezwaarprocedure. Uiteraard houden wij u op de hoogte van de wijze waarop de Belastingdienst de bezwaarschriften afhandelt.

Wilt u meer weten over bijtelling en de auto van de zaak? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Jason
Portretfoto van Jason Vollering
Senior belastingadviseur
Bel
0165-531320
Downloaden whitepaper auto van de zaak 2018

Auto van de zaak

Regelgeving 2018
Download hier het whitepaper
Aanmelden e-mailnieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen via onze maandelijkse e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan