Administratieve omzet gedaald, omzet adviespraktijk gestegen

29 februari 2016

ABAB Accountants en Adviseurs zag in 2015 de omzet licht dalen van € 56,9 miljoen euro in 2014 naar € 56,3 miljoen euro in 2015. De omzetdaling in de administratieve werkzaamheden is nagenoeg geheel gecompenseerd door de stijging van de omzet in de adviespraktijk (2,5%).

twee mannen bespreken hun omzet

De komende jaren blijft ABAB investeren in ICT met het oog op het verder verbeteren van de efficiency. ABAB is van mening dat efficiencyverbeteringen een continu proces zijn. Op die manier kunnen we inspelen op de prijsdruk in de markt voor de standaard dienstverlening en beter voldoen aan de wensen van onze klanten.

Als gevolg van de toenemende adviesbehoefte van klanten focust ABAB op het versterken van de adviespraktijk. Het verder ontwikkelen van relatiemanagement, maar ook investeren in online toepassingen zijn daarbij belangrijke aandachtspunten. We voorzien dan ook een verdere omzetstijging in de adviespraktijk. De administratieve omzet blijft onder druk staan. Naar verwachting zal de omzet in 2016 fractioneel hoger zijn dan in 2015, mede door het uitbreiden van het aantal medewerkers.

Aanmelden e-mailnieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen via onze maandelijkse e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan