ABAB Accountants en Adviseurs wint procedure geruisloze overgang bij TBS-vermogen

Op het moment dat de ene partner tot de onderneming van de andere toetreedt, volgt er volgens de Belastingdienst een heffingsmoment ten aanzien van de stille reserves die rusten op de tot dan toe aan de onderneming ter beschikking gestelde zaken. In een recente procedure van ABAB tegen de Belastingdienst besliste de Hoge Raad dat ook in dit geval geruisloze overgang van toepassing is. 

 

Portretfoto van Bert van den Kerkhof
Geschreven door:
Bert van den Kerkhof Hoofd vaktechniek belastingadvies
Klant en adviseur bespreken overgang TBS-vermogen

Echtgenoten of fiscale partners kampen al jaren met een belastingheffing over stille reserves bij de overgang van ter beschikking gestelde zaken naar de onderneming. Dit komt met name voor bij echtgenoten die onder huwelijkse voorwaarden zijn gehuwd en waarbij de ene partner zaken ter beschikking stelt ten behoeve van de onderneming van de andere partner.

Overgang tbs-vermogen geldt ook als 'uitgroeien'

ABAB is van mening dat de Belastingdienst belastingplichtigen in een dergelijk geval ten onrechte de faciliteit van geruisloze overgang in de zin van artikel 3.99 Wet IB 2001 onthoudt. We legden dit vraagstuk over de geruisloze overgang van vermogen naar de winstsfeer voor aan de rechter. De rechter stelde ABAB eerder in het gelijk. Echter de staatssecretaris ging tegen deze uitspraak rechtstreeks in beroep bij de Hoge Raad. 

De Hoge Raad oordeelde dat de term 'uitgroeien' als in 'uitbouwen tot een onderneming' niet alleen begrepen hoeft te worden als het geleidelijk wijzigen van de omstandigheden waaronder de 'werkzaamheid' aangemerkte arbeid wordt verricht. Ook het inbrengen van ter beschikking gestelde vermogensbestanddelen door belanghebbende in een onderneming waarin zelf wordt deelgenomen, kan als ‘uitgroeien’ worden gezien. Het doel van artikel 3.99 Wet IB 2001 is economische belemmeringen voor het bereiken van ondernemerschap weg te nemen. Dit is precies wat we met deze casus hebben bereikt.

Geen belemmering voor fiscale partners

Door dit arrest valt een grote belemmering weg bij de overgang van TBS-vermogen naar de ondernemingssfeer. Hiermee wordt recht gedaan aan de ratio van de regeling: het bevorderen van ondernemerschap door bij de uitbreiding van werkzaamheden heffing achterwege te laten. Dit geeft fiscale partners, die samen (willen) ondernemen de fiscale ruimte waar ze recht op hebben.  

Wilt u meer weten over de terbeschikkingstellingsregeling? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Bert
Portretfoto van Bert van den Kerkhof
Hoofd vaktechniek belastingadvies
Bel
013- 4647153
Aanmelden e-mailnieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen via onze maandelijkse e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan