ABAB Accountants en Adviseurs: stijging omzet, met name in de adviespraktijk

16 maart 2017

De omzet van ABAB Accountants en Adviseurs steeg  van € 56,3 miljoen in 2015 naar € 57,1 miljoen in 2016. De omzetstijging deed zich voor over de gehele breedte van de dienstverlening, met name in de adviespraktijk. De juridische dienstverlening maakte de grootste groei door. Mede door schaarste van personeel maken accountantsorganisaties keuzes. ABAB kiest nadrukkelijk voor de midden- en grootzakelijke markt. Dit resulteerde in groei binnen de Audit en Assurance-praktijk.

ABAB kantoorpand

Focus in 2017 op versterken adviespraktijk

ABAB constateert dat de adviesbehoefte van klanten toeneemt. De focus ligt in 2017 dan ook op het versterken van de adviespraktijk. Het verder ontwikkelen van relatiemanagement en het investeren in onlinetoepassingen zijn daarbij belangrijke aandachtspunten. De administratieve omzet daarentegen blijft onder druk staan. We verwachten in 2017 een lichte stijging van de omzet. Hierbij is de uitdaging om invulling te geven aan de gewenste uitbreiding van het aantal medewerkers in een krappe arbeidsmarkt. 

‘Publiek-belang’-compliant

Accountantsorganisaties als ABAB moeten tussen 2016 en 2018 53 maatregelen invoeren die opgenomen zijn in het rapport ‘In het Publiek Belang, het kan echt beter!’ Doel: een verbeterde controlepraktijk voor accountantsorganisaties met een controlevergunning (niet-oob). ABAB is al vergevorderd met de implementatie van de maatregelen en verwacht vanaf eind 2017 ‘publiek-belang’-compliant te zijn.