Aanpassing systematiek interne meerwaarden op aandelen in België

Vanaf 1 januari 2017 wordt de systematiek van de interne meerwaarden op aandelen in België aangepast.

tabel aandelen met rekenmachine

Voorheen was het mogelijk om aandelen in uw (werk-)maatschappij tegen de (vaak hogere) marktwaarde in te brengen in een nieuwe houdstervennootschap. Daarna kon u (na een aanbevolen wachtperiode) de volledige waarde bijvoorbeeld via een kapitaalvermindering onbelast uit de nieuwe Belgische houdstermaatschappij halen. Reguliere uitkering van dividenden van de werkmaatschappij naar privé moeten wel worden betrokken in de Belgische belastingheffing. 

Vanaf 1 januari kunt u maximaal de originele aankoopprijs van de aandelen onbelast uit de houdstervennootschap halen. Is de marktwaarde hoger dan de aanschafprijs van de aandelen, dan betaalt u over dit meerdere als een reguliere dividenduitkering belasting in België. Voor bestaande situaties kondigde de Belgische regering verscherpte controles aan. Daarnaast merken wij op dat de Belgische regering overweegt belastingheffing in te voeren op de verkoop de aandelen.

In Nederland kennen we zo’n systeem bij aandelenpakketten van 5% of meer al geruime tijd (de aanmerkelijk-belang-regeling).

Download whitepaper transfer pricing

Noodzaak van transfer pricing

Nationaal en internationaal belastingdruk optimaliseren
Download de whitepaper