Met een managementovereenkomst legt u vast wie de bestuurder van een bv is of wie het management ervan gaat voeren. Een duidelijke managementovereenkomst biedt u zekerheid en omvat vooral arbeidsrechtelijke en fiscale aspecten.

Het is belangrijk dat goed wordt vastgelegd wat de verplichtingen over en weer zijn. Ook moet vooraf bekeken worden van welke wetsartikelen kan worden afgeweken en van welke wetsartikelen u ook daadwerkelijk wilt afwijken. Het gaat om grote belangen en om ingewikkelde materie. Het risico bij een slechte overeenkomst is dat de opdrachtnemer zich op een gegeven moment als werknemer gaat zien.

Is de managementovereenkomst eigenlijk een verkapte arbeidsovereenkomst, dan kan dat voor grote problemen zorgen. Onder meer heeft de opdrachtnemer dan opeens recht op ontslagbescherming en kan hij gebruikmaken van alle andere middelen die hem volgens het arbeidsrecht ter beschikking staan. U wilt dit voorkomen! Daarom is het van het grootste belang dat u een goede managementovereenkomst opstelt, waar zoveel als mogelijk rekening wordt gehouden met de feitelijke uitvoering van de werkzaamheden en de juiste vastlegging daarvan in de managementovereenkomst.