Zieke werknemers en vakantie

20 juni 2022
Artikel

De zomervakantie staat voor de deur. Tijd voor uw werknemers om tot rust te komen. Maar hoe zit het ook alweer met de zieke werknemer? Mag hij ook vakantie opnemen? En wat als uw werknemer tijdens zijn vakantie ziek wordt?

Portretfoto van Lis van Engelen
Neem contact op met:
Lis van Engelen Jurist arbeidsrecht, Global mobility specialist | Employment law
Vakantie op zakelijke laptop

Zieke werknemer en vakantie opnemen

Een zieke werknemer bouwt evenveel vakantierechten op als zijn arbeidsgeschikte collega’s. Alleen voor het eventuele bovenwettelijke deel van de vakantiedagen (dus alles boven de twintig dagen bij een voltijds dienstverband), kunnen in de arbeidsovereenkomst of cao andere afspraken zijn gemaakt.
Dit betekent dat een zieke werknemer ook vakantie kan opnemen. Tijdens ziekte heeft de werknemer immers (veelal) een re-integratieplicht. Tijdens vakantie heeft hij deze verplichting niet.

Gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer

Een gedeeltelijke arbeidsongeschikte werknemer, die bijvoorbeeld halve dagen aan het werk is, moet voor één vakantiedag overigens wel een volle verlofdag inleveren. De opbouw loopt dus gelijk met die van collega’s die niet ziek zijn, maar de opname ook. Alleen voor een volledig arbeidsongeschikte werknemer is afboeken van het verlofsaldo niet aan de orde. Deze werknemer zal in de regel ook geen vakantie kunnen genieten.

Bezwaar maken tegen vakantie zieke werknemer

U kunt alleen bezwaar maken tegen vakantie van een zieke werknemer, als de vakantie zijn genezing of het re-integratieplan belemmert. Bij twijfel kunt u een bedrijfsarts om zijn oordeel vragen.  De vakantie-uren worden overigens uitbetaald tegen 100% van het loon en niet tegen een eventuele 70% die tijdens ziekte wordt voldaan.

Ziek tijdens vakantie?

Wordt uw werknemer ziek tijdens zijn vakantie? In dat geval meldt hij zich ziek en mag u voor die afwezigheid ook geen vakantiedagen meer afboeken. De vakantiedagen worden omgezet in ziektedagen. In overleg met de werknemer kunt u bekijken wanneer hij deze dagen alsnog kan opnemen.

Overigens mag u wel van de werknemer verwachten dat hij zich houdt aan de bepalingen in het verzuimprotocol, ook als hij op vakantie ziek wordt. Een regel in zo’n protocol kan bijvoorbeeld zijn dat u kunt vragen om een verklaring van een arts ter plaatse. Ook hier geldt dat in de arbeidsovereenkomst of cao afwijkende afspraken kunnen zijn gemaakt over de bovenwettelijke vakantiedagen.

Meer informatie of advies

Kortom: ook zieke werknemers kunnen op vakantie en werknemers kunnen ook op vakantie ziek worden. Bekijk van geval tot geval goed welke regels gelden. Neem voor meer informatie of advies contact op met Lis van Engelen, jurist arbeidsrecht via telefoonnummer 013-4647180 of stuur Lis een e-mail.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze jurist helpt u graag verder!

E-mail Lis
Portretfoto van Lis van Engelen
Jurist arbeidsrecht, Global mobility specialist | Employment law
Bel
013-4647180