Woning verhuren als investering? De aandachtspunten

7 juni 2021
Artikel

Nederland zit middenin een lockdown, de winkels zijn gesloten en de economische onzekerheid groeit. Toch blijven de huizenprijzen stijgen en neemt de krapte op de woningmarkt toe. De rente op een financiering staat historisch laag en geld op een spaarrekening levert niets meer op. Het kopen van een woning voor verhuur kan een goede investering zijn. Maar waar moet u rekening mee houden?

portretfoto Jorrit Morra
Neem contact op met:
Jorrit Morra Jurist ondernemingsrecht
Woning voor verhuur als investering

Het verhuren van een woning

Als u een woning verhuurt heeft u te maken met een apart huurregime voor woningen. Voorheen was het sluiten van een huurovereenkomst van een woning voor bepaalde tijd (bijna) onmogelijk. De verhuurder kon alleen met een wettelijke opzeggrond de huur beëindigen. Dit bleek in de praktijk vaak lastig en leverde vervelende situaties op tussen de verhuurder en de huurder. Vooral een verhuurder kon moeilijk bevatten dat hij alleen in uitzonderlijke situaties het recht had de huurovereenkomst op te zeggen. Vanwege een toenemende vraag vanuit de praktijk en een krapte op de woningmarkt is het sinds 1 juli 2016 mogelijk een zelfstandige woonruimte te verhuren voor bepaalde tijd, voor de duur van maximaal twee jaar. Aan de huur van een woning voor bepaalde tijd heeft de wetgever een aantal voorwaarden verbonden. De rechters toetsen deze in de praktijk strikt. Overigens is de (ver)huur met een looptijd voor onbepaalde tijd nog steeds mogelijk.

Regionale vergunningen verhuur woning

De overheid heeft de afgelopen jaren geconstateerd dat de krapte op de woningmarkt steeds verder oploopt. Daar komt bij dat er misstanden worden waargenomen en de overheid hier steeds meer op probeert te acteren. In Rotterdam is in januari 2021 “een verhuurdersvergunning” ingevoerd voor verhuurders die de regels overtreden. In veel andere grote steden hebben gemeenten al een vergunningsplicht ingevoerd voor het verhuren van woningen. In Amsterdam is voor nieuwe koopwoningen een zelfbewoningsplicht ingevoerd. Wees u bewust dat er bijkomende regionale regels kunnen gelden waarbij op het niet naleven hoge boetes c.q. dwangsommen staan.

Toekomstige regels verhuurders

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties lijkt voorlopig nog niet klaar te zijn met de woningmarkt. Er zijn al diverse plannen en maatregelen aangekondigd. Zo hebben huurders vorig jaar hun tijdelijk huurcontract kunnen verlengen vanwege de coronacrisis, worden in 2021 de huren van “dure scheefwoners” verlaagd en is er per 1 januari 2021 een wet ingevoerd die gegevensuitwisseling tussen gemeenten en verhuurders mogelijk maakt. Kortom, meer regulering waarbij de overheid haar invloed op de woningmarkt kan beïnvloeden is te verwachten.

Meer weten?

Het is verstandig u te laten adviseren voor het verhuren van een woning. Heeft u vragen? Neem contact op met Jorrit Morra , jurist ondernemingsrecht, via telefoonnummer 013-4647180 of stuur Jorrit een e-mail.

Wilt u meer weten over het kopen van een woning voor verhuur? Onze jurist helpt u graag verder!

E-mail Jorrit
portretfoto Jorrit Morra
Jurist ondernemingsrecht
Bel
013-4647180
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan