Wijziging personeelsbeleid door corona? Raadpleeg de OR

26 augustus 2021
Artikel

Door corona is veel gewijzigd in wet- en regelgeving op het gebied van personeelsbeleid. Wilt u wijzigingen doorvoeren, dan heeft uw ondernemingsraad vaak een advies- of instemmingsrecht. 

Portretfoto van Richard Ouwerling
Neem contact op met:
Richard Ouwerling Jurist arbeidsrecht
Ondernemingsraad in gesprek over aandachtspunten medezeggenschap

Advies over omscholing bij reorganisatie

Gaat u reorganiseren? Dan bent u verplicht om bij- en omscholing aan te bieden aan uw werknemers. Hiervoor zijn diverse subsidiemogelijkheden beschikbaar. Opleiding of omscholing is een optie als uw medewerkers niet meer op de juiste plek werken en bijvoorbeeld op een andere plek binnen of buiten uw organisatie aan de slag kunnen. De ondernemingsraad (OR) kan u wijzen op het belang van scholing en de inspanningsverplichting én hierover adviseren. Gaat u uw opleidingsbeleid wijzigen? Dan geldt het instemmingsrecht van de OR.

Thuiswerkbeleid: betrek medezeggenschapsorganen

Op dit moment heeft slechts de helft van de ondernemingen een thuiswerkbeleid. Uit onderzoek blijkt dat een ruime meerderheid van de werknemers vindt dat thuiswerken goed geregeld moet zijn. Daarom zijn uiteraard ook de wetsvoorstellen ‘Wet werken waar je wilt’  en het ‘Wettelijk recht op onbereikbaarheid’ in het leven geroepen. Met het eerste voorstel wil de wetgever een wettelijk recht op thuiswerken creëren. In het tweede geval buigt de Tweede Kamer zich over een wetsvoorstel waarmee werknemers zich vanaf 1 januari 2022 kunnen beroepen op het wettelijke recht om buiten kantooruren onbereikbaar te zijn. Dit heeft dan geen directe of indirecte consequenties voor iemands loopbaan.

Vooruitlopend op deze wetsvoorstellen en omdat uw werknemers nu al vaak thuiswerken, doet u er goed aan een thuiswerkbeleid op te stellen. Maar let op: veel onderwerpen in een thuiswerkregeling kunnen onder het instemmingsrecht van de ondernemingsraad vallen. Bij kleinere ondernemingen kan de personeelsvergadering of personeelsvertegenwoordiging bepaalde medezeggenschapsrechten hebben. Betrek deze medezeggenschapsorganen daarom op tijd in het proces.

Instemmingsbevoegdheid bij risico-inventarisatie en -evaluatie

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) controleert de gevolgen van thuiswerken. Zo wordt bij veel organisaties de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) opgevraagd. Dit geldt met name voor de agrarische sector. De OR speelt een belangrijke rol bij het arbobeleid van een organisatie. Zo heeft de Ondernemingsraad instemmingsbevoegdheid bij de uitvoering van de RI&E.

Het ontbreken van een deugdelijke RI&E kan betekenen dat u als werkgever niet voldoet aan de zorgplicht. Dit kan leiden tot werkgeversaansprakelijkheid of boetes.

Overlegrecht bij reiskostenvergoeding woon-werkverkeer

Tot op heden mocht u de reiskostenvergoeding aan uw werknemers betalen terwijl ze thuiswerkten en bleef die onbelast. Vaak werd dit gezien als enige compensatie voor het thuiswerken. Waarschijnlijk mogen uw werknemers vanaf 1 oktober 2021 geen onbelaste reiskostenvergoeding meer ontvangen, behalve als u bereid bent hierover belasting te betalen. De OR heeft formeel geen zeggenschap over de hoogte van de vergoeding, maar kan dit uiteraard wel bespreekbaar maken door haar overlegrecht.

Wellicht instemmingsrecht op het ontslag- of aanstellingsbeleid

Sinds 1 juli 2021 moet u door de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) een oproepkracht na twaalf maanden een aanbod doen voor een vast contract. U moet aan het einde van de dertiende maand een voorstel doen en dan heeft de oproepkracht een maand de tijd hierop in te gaan. Mogelijk heeft deze wetswijziging invloed op het ontslag- of aanstellingsbeleid waarop de OR bij belangrijke wijzigingen instemmingsrecht heeft.

Meer weten?

Heeft u vragen over deze of andere vormen van medezeggenschap binnen uw organisatie? Neem contact op met Richard Ouwerling, jurist arbeidsrecht, via telefoonnummer 076-5438029 of stuur Richard een e-mail.

Wilt u meer weten over de medezeggenschap van uw ondernemingsraad? Onze jurist helpt u graag verder!

E-mail Richard
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan