Wie behartigt uw belangen als u het zelf niet meer kunt?

14 januari 2020
Artikel

Als ondernemer is het belangrijk om na te denken wie uw belangen gaat behartigen als u dat zelf niet meer kunt. Op bepaalde momenten in uw leven, neemt de kans toe dat u afhankelijk wordt van anderen. U bent bijvoorbeeld afhankelijk als u (voor langere tijd) naar het buitenland gaat, als u moet worden geopereerd, omdat u een dagje ouder wordt of omdat u dementerend bent of in coma ligt. Het is belangrijk om na te denken wie in die situaties uw belangen gaat behartigen. U kunt dit zelf tijdig regelen door het opmaken van een levenstestament. Hierin legt u uw wensen en behoeften vast.

Portretfoto van Nicole van den Oever
Neem contact op met:
Nicole van den Oever Jurist personen- en familierecht en estate planner
Oudere man die levenstestament ondertekent

Het is belangrijk om te bepalen wie uw financiële belangen en medische wensen gaat behartigen als u dit zelf niet kunt. Dit kan tijdelijk of permanent zijn. In wie heeft u het volste vertrouwen? Neem tijdig de regie in handen en laat uw wensen en behoeften vastleggen in een levenstestament of volmacht. Voorwaarde is dat u op het moment van vastlegging en ondertekening van de akte wilsbekwaam bent.

Wie geeft u vertrouwen?

Het is zaak dat uw belangen worden behartigd door iemand in wie u het volste vertrouwen heeft. Wie u benoemt als vertrouwenspersoon is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Mensen die getrouwd zijn of samenwonen, wijzen elkaar vaak aan en/of een van hun kinderen. Maar dat hoeft niet. U kunt ook iemand anders aanwijzen als vertrouwenspersoon. Door het ondertekenen van een notariële volmacht biedt u aan uw partner, kinderen of vertrouweling de mogelijkheid om namens u rechtshandelingen te verrichten.

Voorwaarden voor vertrouwenspersoon opnemen in akte

Medische verklaring

U kunt een voorwaarde opnemen dat de gevolmachtigde pas gebruik mag maken van de volmacht als u zelf niet meer in staat bent om uw belangen te behartigen, bijvoorbeeld als gevolg van dementie of een herseninfarct. In dat geval wordt in de akte opgenomen dat dit pas in gaat na afgifte van een schriftelijke verklaring door een onafhankelijke arts. U moet echter wel bedenken dat de afgifte van een doktersverklaring voor vertraging kan zorgen. 

(On)voorwaardelijk

Een alternatief is dan ook om te bepalen dat de volmacht direct na het moment van ondertekenen kan worden gebruikt door de gevolmachtigde. Desgewenst kunt u als volmachtgever de volmacht bij u houden en pas afgeven aan de gevolmachtigde als u wilt dat daadwerkelijk van de volmacht gebruik wordt gemaakt. Het nadeel hiervan is dat u zich als volmachtgever op dat moment misschien niet meer bewust bent van de aanwezigheid van de volmacht.

Bescherming tegen misbruik

Uiteraard benoemt u een persoon, of meerdere personen, alleen als u het volste vertrouwen heeft in die persoon. Toch worden in een volmacht vaak bepalingen opgenomen om misbruik van de volmacht door de gevolmachtigde te voorkomen. U kunt een onafhankelijk persoon of instantie benoemen om toezicht te houden op de vertrouwenspersoon die u heeft benoemd. U kunt ook bepalen dat de gevolmachtigde (periodiek) verantwoording moet afleggen. Of voor het doen van uitgaven boven een bepaald bedrag. U bepaalt zelf tot hoe ver het toezicht gaat. Het vorenstaande is meestal niet van toepassing als uw echtgenoot u vertegenwoordigt. Een volmacht kunt u herroepen zolang u zelf wilsbekwaam bent.

Laat u goed adviseren in juridische en financiële zin. De inhoud van een levenstestament is immers afhankelijk van uw persoonlijke en financiële omstandigheden. Neem voor meer informatie contact op met onze personen- en familierecht

Meer informatie

Wilt u meer weten over het opstellen van een levenstestament of  volmacht? Dan kunt u contact opnemen met Nicole van den Oever, jurist personen- en familierecht, via telefoonnummer 013-4647143 of stuur Nicole een e-mail.

Wilt u advies bij het vastleggen van uw wensen en behoeften in een levenstestament? Onze jurist helpt u graag verder!

E-mail Nicole
Icoon terugkijken webinar

Webinar 'Het belang van een (levens)testament voor ondernemers'

Het webinar terugkijken