Wet Herziening partneralimentatie

2 september 2021
Wet- en regelgeving

Op 1 januari 2020 is de wet Herziening partneralimentatie in werking getreden. De wet heeft gevolgen voor de duur van de partneralimentatie. De maximale alimentatieduur is teruggebracht van twaalf jaar naar de helft van de duur van het huwelijk tot maximaal vijf jaar vanaf de datum echtscheiding.

Portretfoto van Gaby Ratering
Neem contact op met:
Gaby Ratering Jurist ondernemingsrecht en mediator
Jurist bekijkt wetswijziging partneralimentatie

Uitzonderingen maximale alimentatieduur

Op deze hoofdregel zijn een aantal uitzonderingen.

  • Is op het tijdstip van indiening van het echtscheidingsverzoek de duur van het huwelijk langer dan vijftien jaar én de leeftijd van de alimentatiegerechtigde minstens tien jaar lager dan de AOW-gerechtigde leeftijd? Dan eindigt de verplichting tot partneralimentatie niet eerder dan het moment waarop de alimentatiegerechtigde de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt.
  • Is op het tijdstip van indiening van het echtscheidingsverzoek de duur van het huwelijk langer dan vijftien jaar en is de alimentatiegerechtigde geboren op of voor 1 januari 1970 en de leeftijd meer dan tien jaar lager dan de AOW gerechtigde leeftijd? Dan eindigt de verplichting tot partneralimentatie na tien jaar. Deze uitzondering komt wel na zeven jaar te vervallen na inwerkingtreden van de wet (2027).
  • Hebben de uit het huwelijk van de partijen geboren kinderen de leeftijd van twaalf jaar nog niet bereikt? Dan eindigt de verplichting tot partneralimentatie pas als het jongste kind de leeftijd van twaalf jaar heeft bereikt (dus maximaal twaalf jaar).
  • Bij samenloop van omstandigheden geldt de langste termijn.

Echtscheiding juridisch, financieel en fiscaal ingrijpend

Een echtscheiding met alimentatieverplichtingen is een ingrijpende zaak op juridisch, financieel en fiscaal gebied. Het is belangrijk dat u afhankelijk van uw situatie en mogelijkheden afspraken maakt over de hoogte en duur van de partneralimentatie. Ga na wat bij u de maximum duur van de partneralimentatie zou kunnen zijn als u betrokken bent in een echtscheiding. Laat u desgewenst begeleiden tijdens het echtscheidingsproces door één van onze mediators.

Meer informatie

Wilt u ondersteuning bij een echtscheiding of begeleiding tijdens het echtscheidingsproces voor een mediator?  Neem contact op met Gaby Ratering, jurist ondernemingsrecht en mediator, via telefoonnummer 013-4647180 of stuur Gaby een e-mail.

Wilt u meer weten over deze wetswijziging? Onze jurist helpt u graag verder!

E-mail Gaby
Portretfoto van Gaby Ratering
Jurist ondernemingsrecht en mediator
Bel
013–4647180