Wet arbeidsmarkt in balans: juridische gevolgen voor u als werkgever

6 juni 2019
Artikel

De Eerste Kamer heeft op 28 mei 2019 de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) aangenomen. De nieuwe wet gaat in op 1 januari 2020. Hierdoor kunt u te maken krijgen met diverse juridische zaken. Wij zetten voor u de belangrijkste juridische gevolgen op een rij.

Portretfoto van Geert Rouwet
Geert Rouwet Jurist arbeidsrecht en mediator
Werkgever in gesprek over juridische gevolgen wet arbeidsmarkt in balans

Transitievergoeding vanaf eerste dag dienstverband

Vanaf 1 januari 2020 bent u als werkgever een transitievergoeding verschuldigd vanaf de eerste dag van het dienstverband. De vergoeding bedraagt een derde van het bruto maandsalaris voor ieder jaar dat het dienstverband heeft geduurd en wordt voor de overige maanden, weken en dagen naar rato berekend. Heeft u onder de huidige wetgeving de dienstverbanden bewust op korter dan twee jaar vastgesteld? Dan brengt de nieuwe wetgeving een kostenstijging van 3% van het brutosalaris met zich mee. U zou daarom kunnen besluiten om een tijdelijk contract dat afloopt voor 1 januari 2020 niet te verlengen om op deze manier onder de transitievergoeding uit te komen.

Aanpassing ketenregeling door Wet arbeidsmarkt in balans

De ketenregeling voor arbeidsovereenkomsten wordt aangepast. U kunt maximaal drie arbeidsovereenkomsten gedurende een periode van maximaal drie jaar afsluiten. Dit betekent dat u een jaar langer met tijdelijke werknemers kunt werken. De ketenregeling is vanaf 1 januari 2020 direct van toepassing op alle arbeidsovereenkomsten, dus u kunt nu al rekening houden met het feit dat u maximaal drie contracten over drie jaar mag aanbieden. Om de keten te doorbreken, moet u in de nieuwe wetgeving ook minimaal zes maanden tussen twee arbeidsovereenkomsten laten. Wel biedt de wet arbeidsmarkt in balans (WAB) onder omstandigheden de mogelijkheid de tussentijd bij cao te verkorten naar drie maanden in het geval van terugkerende arbeid.

Wijzigingen oproepovereenkomsten

Met ingang van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) moet u een oproepkracht verplicht vier dagen van tevoren oproepen. Doet u dit niet tijdig en niet schriftelijk of elektronisch? Dan hoeft de oproepkracht geen gehoor te geven aan de oproep. Als een oproep binnen vier dagen wordt ingetrokken, behoudt hij/zij het recht op loon over de uren waarvoor hij oorspronkelijk werd opgeroepen. De oproeptermijn kan bij cao verkort worden naar 24 uur. Verder moet u na twaalf maanden een aanbod doen voor een arbeidsovereenkomst met een vast aantal uren. Het aantal uren is gebaseerd op het aantal uur dat de oproepkracht de afgelopen twaalf maanden gemiddeld heeft gewerkt. Tot slot geldt voor de oproepkracht werkzaam op basis van een nulurencontract een opzegtermijn van vier dagen.

Ontslagrecht

Met de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) wordt een cumulatiegrond (i-grond) aan de ontslaggronden toegevoegd. Hierdoor kunt u verschillende ontslaggronden combineren, waardoor de rechter toch tot ontslag kan overgaan. Hiertegenover staat dat de werkgever bij een beroep op deze cumulatiegrond een extra vergoeding moet toekennen die maximaal de helft van de transitievergoeding bedraagt. Wilt u een werknemer ontslaan, maar heeft u onvoldoende dossier opgebouwd? Dan is het wellicht verstandig te wachten tot na 1 januari 2020.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)? Neem dan contact op met Geert Rouwet, jurist arbeidsrecht, via telefoonnummer 024-6485817 of stuur Geert een e-mail.  

Wilt u meer weten over de mogelijke juridische gevolgen voor u als werkgever? Onze jurist helpt u graag verder!

E-mail Geert
Portretfoto van Geert Rouwet
Jurist arbeidsrecht en mediator
Bel
024-6485817
Aanmelden e-mailnieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen via onze maandelijkse e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan