Wet arbeidsmarkt in balans goedgekeurd door Tweede Kamer

8 februari 2019
Wet- en regelgeving

De Tweede Kamer heeft de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) met een meerderheid van stemmen aangenomen. De WAB is de opvolger van de Wet werk en zekerheid (WWZ) en beoogt binnen het arbeidsrecht met name de ‘kloof’ tussen vaste en flexibele dienstverbanden te verkleinen. Daarnaast zal de wet het voor werkgevers gemakkelijker moeten maken een vaste werknemer te ontslaan dan onder het huidige systeem het geval is. 

Portretfoto van Geert Rouwet
Neem contact op met:
Geert Rouwet Jurist arbeidsrecht en mediator
mensen in gesprek

Stand van zaken Wet arbeidsmarkt in balans

Al eerder informeerden wij u over de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). De huidige stand van zaken na aanname van deze wet door de Tweede Kamer is:

Geen langere proeftijd

In het wetsvoorstel van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) had minister Koolmees de mogelijkheid voor werkgevers opgenomen aan werknemers een proeftijd van maximaal vijf maanden aan te bieden wanneer zij direct een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd zouden aanbieden. De Tweede Kamer heeft dit voorstel van de hand gewezen, waardoor de proeftijd ongewijzigd blijft.

Uitbreiding ketenregeling

De ketenregeling wordt onder de WAB weer uitgebreid. Waar op dit moment een werkgever drie tijdelijke contracten gedurende een periode van maximaal 24 maanden kan aanbieden, verruimt de wet de regeling tot drie contracten gedurende een periode van 36 maanden. De tussenperiode om de keten te doorbreken van meer dan zes maanden blijft wel ongewijzigd in de nieuwe wet.

Nieuwe ontslaggrond

Er wordt in de Wet arbeidsmarkt in balans een nieuwe ontslaggrond geïntroduceerd. Met deze grond kunnen werkgevers sneller de arbeidsovereenkomst van een vaste werknemer ontbinden bij de rechter. De werkgever kan via deze grond namelijk een combinatie van ontslagredenen aanvoeren om de rechter ervan te overtuigen de arbeidsovereenkomst met de werknemer te beëindigen. Wel betaalt de werkgever in zo’n geval een hogere transitievergoeding tot maximaal 50%.

Transitievergoeding

De werkgever wordt vanaf de eerste dag verplicht de werknemer een transitievergoeding te betalen. Op dit moment is de werkgever zo’n vergoeding pas verschuldigd als de werknemer minimaal 24 maanden in dienst is. 

Oproepkrachten krijgen meer rechten

Onder de WAB worden de rechten van oproepkrachten uitgebreid. Zo zal de oproepkracht minimaal vier dagen van tevoren moeten worden opgeroepen, anders kan deze werknemer de oproep weigeren. In de cao kan van deze termijn tot maximaal een dag van tevoren worden afgeweken. Met name in sectoren waar veel seizoensarbeid plaatsvindt, zal deze termijn opgaan.

Wanneer de oproepkracht twaalf maanden in dienst is, is de werkgever verplicht hem of haar schriftelijk een arbeidsovereenkomst aan te bieden met een vaste arbeidsomvang, gebaseerd op het gemiddeld gewerkte aantal uren in deze periode.

Payrolling wordt duurder

In de nieuwe wet gaan de kosten van payrolling omhoog. Payrollwerknemers moeten namelijk qua arbeidsvoorwaarden en pensioen in gelijke mate worden behandeld als de eigen werknemers. De verwachting is dat het in de toekomst financieel minder aantrekkelijk wordt voor werkgevers de flexibele schil in te vullen via payrolling.

De WW-premie voor flexibele arbeidskrachten stijgt

Een belangrijke maatregel om de kloof tussen flexibel en vast te verkleinen is dat de WW-premies voor flexibele arbeidskrachten omhoog gaan. De Wet arbeidsmarkt in balans introduceert een stelsel van een hoge en een lage WW-premie. Werkgevers kunnen in de toekomst alleen nog een beroep doen op de lage WW-premie als de werknemer vast in dienst is en een vaste urenomvang heeft. Voor alle tijdelijke arbeidsovereenkomsten en arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd geldt een hoge WW-premie. Met name voor sectoren waar in hoge mate flexibele of seizoengebonden arbeidskrachten worden ingezet, heeft deze maatregel een grote impact op de bedrijfsvoering.

De Eerste Kamer moet zich nog over de WAB buigen. Als deze Kamer de wet ook goedkeurt, zal deze per 1 januari 2020 in werking treden. De juristen arbeidsrecht van ABAB Legal houden u de komende periode van de ontwikkelingen rondom de WAB op de hoogte.

Wilt u meer weten over de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)? Neem dan contact op met Geert Rouwet via telefoonnummer 024-6485817 of stuur Geert een e-mail.    

Wilt u meer weten over de Wet arbeidsmarkt in balans? Onze jurist helpt u graag verder!

E-mail Geert
Portretfoto van Geert Rouwet
Jurist arbeidsrecht en mediator
Bel
024-6485817