Wees alert op teveel bewijsmiddelen bij procedure

29 december 2022
Artikel

Het is belangrijk uw vordering altijd gemotiveerd te onderbouwen. Zo heeft u meer kans op een succesvolle procedure. Daarvoor leveren partijen vaak bewijsmiddelen aan, zoals contracten, brieven en e-mails. Geldt dan hoe meer, hoe beter? Nee. Recent heeft de rechtbank Noord-Nederland daarover een interessante uitspraak gedaan.

Bewijsstukken

Feiten procedure rechtbank Noord-Nederland

Een vrouw (eiseres) vordert van de vereniging van eigenaren (VVE) een schadevergoeding voor vochtproblemen in haar appartement en het herstel van vijf gebreken. In de gerechtelijke procedure stelt zij dat de VVE nalatig is geweest. De jurist-gemachtigde van de eiseres heeft twee dagvaardingen ingediend met daarbij in totaal 225 bewijsmiddelen. In totaal gaat het naar schatting van de rechtbank Noord-Nederland om liefst zes kilogram aan papier.

Oordeel rechtbank: te veel bewijsmiddelen procedure

De rechtbank Noord-Nederland is hierover duidelijk. Dit kan zo niet, staat letterlijk in de uitspraak. Een van de belangrijkste taken van een rechtsbijstandverlener is volgens de behandelend rechter het helder en begrijpelijk weergeven van de relevante punten. Het is niet de bedoeling dat iedere gewisselde e-mail zomaar wordt ingebracht in de procedure, zoals hier het geval lijkt te zijn. Partijen moeten altijd duidelijk maken waarom een bepaald bewijsmiddel relevant is voor het geschil. De behandelend rechter meent in deze zaak dan ook dat de jurist-gemachtigde van de eiseres in strijd heeft gehandeld met de goede procesorde. Zij moet binnen vier weken na deze uitspraak een akte geven van maximaal tien pagina’s met daarin de relevante feiten, de grondslag van de vordering en de onderbouwing daarvan, zodat de relevantie van de ingebrachte bewijsmiddelen wordt geduid.

De rechtbank Noord-Nederland stipt daarnaast ook aan dat de rechtspraak in zijn algemeenheid buitensporig wordt belast met processtukken waarbij onvoldoende redactie heeft plaatsgevonden op relevantie. Daarnaast zijn onnodig lange processtukken net zo belastend voor de wederpartij. Het beperken van de omvang van processtukken draagt bij aan een gelijkwaardigere toegang tot de rechter. De rechtbank vindt dat zij in iedere individuele zaak het recht moet hebben om de omvang van een processtuk te beperken. Dit verbetert namelijk het verloop van de procedure en zorgt ervoor dat een procedure niet onredelijk wordt vertraagd. Dat is in het belang van partijen en de goede procesorde.

Tip bij procederen

Let dus heel goed op de hoeveelheid stukken die u inbrengt in een procedure. Zorg er vooral voor dat u de relevantie afdoende specifiek genoeg beschrijft in het processtuk zelf. ABAB Legal is graag van betekenis. Door kennis te delen, advies te geven en voor inzicht te zorgen. Heeft u vragen op het gebied van procederen? Neem contact op met Reinier-John Koopman, jurist ondernemingsrecht, via telefoonnummer 073-6465348 of stuur Reinier-John een e-mail.

Wilt u meer weten over procederen? Onze jurist helpt u graag verder!

E-mail Reinier-John