Vermogensoverheveling door schenking eigen woning: nu of nooit?

14 januari 2022
Artikel

Een veelgebruikte fiscale vrijstelling om vermogen over te hevelen lijkt te gaan verdwijnen, namelijk de schenkingsvrijstelling van ruim € 100.000 voor een eigen woning. Wilt u nog van de schenkingsvrijstelling gebruikmaken? Dan is het nu of nooit.

Portretfoto van Michelle van Heereveld
Neem contact op met:
Michelle van Heereveld Jurist personen- en familierecht
Mensen in gesprek over vermogensoverheveling

Afschaffing schenkingsvrijstelling

De verruimde vrijstelling van ruim € 100.000 kan op dit moment nog worden gebruikt door verkrijgers tussen achttien en veertig jaar oud, als zij het bedrag binnen drie jaar gebruiken voor hun eigen woning (de aankoop of verbouwing daarvan of aflossing van de hypotheekschuld). 

Uit het coalitieakkoord 2021-2025 blijkt dat de verruimde schenkingsvrijstelling voor de eigen woning van ruim € 100.000 gaat verdwijnen. Mogelijk komt er wel een andere vorm van hulp voor starters die geen opdrijving van de huizenprijzen tot gevolg heeft. De schenkingsvrijstelling wordt (volgens het coalitieakkoord) per 2024 afgeschaft. Precieze voorwaarden van deze afschaffing zijn nog niet bekend.

Meer informatie of advies

Wilt u vermogen overhevelen naar uw kinderen en/of kleinkinderen? Dan zijn er uiteraard ook andere mogelijkheden, zoals een belaste schenking en benutting van de reguliere vrijstellingen. Het is echter ook zeker de moeite waard om na te gaan of u de verruimde vrijstelling voor de eigen woning de komende twee jaar nog kunt benutten. Schakel tijdig met uw adviseur.

Neem voor meer informatie of advies over schenkingen contact op met Michelle van Heereveld, jurist personen- en familierecht, via telefoonnummer 0492-579835 of stuur Michelle een mail.

Wilt u meer weten over schenkingen? Onze jurist helpt u graag verder!

E-mail Michelle