Valkuilen bij het sluiten van een koopovereenkomst

1 november 2022
Artikel

Partijen kunnen onderhandelingen afbreken zolang er nog geen overeenkomst is gesloten. Dat klinkt logisch, toch is er veel rechtspraak over. Ook tijdens onderhandelingen kunnen rechten en plichten ontstaan. Wij zetten de valkuilen voor u op een rij.

Portretfoto van Gaby Ratering
Neem contact op met:
Gaby Ratering Jurist ondernemingsrecht en mediator
Handtekening onder koopovereenkomst

Precontractuele goede trouw

De onderhandelingsfase wordt ook wel de precontractuele fase genoemd. Als de onderhandelingen in een zodanig vergevorderd stadium zijn dat de wederpartij erop mag vertrouwen dat het tot het sluiten van een overeenkomst komt, kan degene die de onderhandelingen beëindigt schadeplichtig worden. De schadeplicht is het gevolg van het schenden van de precontractuele goede trouw. De Hoge Raad spreekt van het ‘onaanvaardbaar’ afbreken van onderhandelingen.

Afspraken tijdens de precontractuele fase

Bij belangrijke koopovereenkomsten die veel onderzoek, overleg en advisering vergen, worden afspraken gemaakt over de voorfase en de onderhandelingen. Eén belangrijke afspraak is de geheimhoudingsovereenkomst. Hiermee geeft de aspirant-koper aan dat hij/zij geen misbruik zal maken van de vaak vertrouwelijke informatie die tijdens de onderhandelingen ter beschikking wordt gesteld. Wordt deze afspraak geschonden, dan is de aspirant-koper een boete en/of schadevergoeding verschuldigd. Vaak is dit bedrag zo hoog dat de aspirant-koper het wel uit zijn hoofd laat om de afspraken te overtreden.

Een ander, in de praktijk veel gebruikt, contract is een intentieovereenkomst. Hiermee geven partijen aan dat zij interesse hebben in verkoop en koop. Zij geven aan dat zij gedurende een bepaalde periode, al dan niet exclusief, met elkaar in gesprek zijn en welke regels zij daarbij in acht zullen nemen. Omdat er tijdens de onderhandelingen vaak nader financieel, juridisch en fiscaal onderzoek nodig is, wordt in de intentieovereenkomst al uitvoerig beschreven wat de overeenkomst behelst. In een aantal gevallen is de intentieovereenkomst zo uitvoerig dat deze wel lijkt op een koopovereenkomst. Belangrijk onderdeel van de intentieovereenkomst zijn de afspraken over de duur van de overeenkomst, of partijen hun eigen kosten (advisering, onderzoek) dragen en of, als besloten wordt de onderhandelingen te stoppen, sprake is van schadeplichtigheid. Met name dit onderdeel behoeft voldoende aandacht. Zowel bij de besprekingen als bij de manier waarop de afspraken verwoord wordt in de intentieovereenkomst.

Vangnet jurisprudentie

Daar waar partijen niet of onvoldoende blijk geven van de afspraken over de precontractuele fase is veel rechtspraak voor handen waarin de rechter een uitspraak doet of tijdens de onderhandelingen al rechten en plichten zijn ontstaan. Over het algemeen is er niet snel sprake van een schadevergoedingsplicht. Deze kan bijvoorbeeld aan de orde zijn als er al kosten zijn gemaakt of sprake is van het doen van investeringen, vooruitlopend op het tot stand komen van de overeenkomst.

Meer informatie

ABAB Corporate Finance heeft specialisten in dienst die u begeleiden bij de diverse fases van het verkoopproces van uw onderneming of delen daarvan. Fiscalisten en de juristen van ABAB Legal maken onderdeel uit van deze teams.

ABAB Legal is graag van betekenis. Door kennis te delen, advies te geven en voor inzicht te zorgen. Heeft u vragen over het sluiten van een koopovereenkomst dan wel de verkoop van uw onderneming? Neem contact op met Gaby Ratering, jurist ondernemingsrecht, via telefoonnummer 013-4647180 of stuur Gaby een e-mail.

Meer weten over het sluiten van een koopovereenkomst of verkoop van uw onderneming? Onze jurist helpt u graag verder!

E-mail Gaby
Portretfoto van Gaby Ratering
Jurist ondernemingsrecht en mediator
Bel
06-51813397
Social media icoon

Volg ABAB Legal op LinkedIn

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze LinkedIn pagina
Volg ons nu