Tijdelijke noodmaatregel NOW verlengd en aangevuld

2 februari 2021
Artikel

Met de tweede Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW 2.0) biedt de overheid opnieuw financiële ondersteuning om het loon van uw medewerkers door te betalen. De NOW-regeling is hiermee niet alleen verlengd, maar ook aangevuld met nieuwe maatregelen.

Portretfoto Inge Titulaer
Neem contact op met:
Inge Titulaer Jurist arbeidsrecht
Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud werkgelegenheid (NOW) 2.0

Tweede Tijdelijke NOW 2.0

De NOW 2.0 geldt bij een omzetdaling in een aaneengesloten periode van ditmaal vier maanden met aanvang in de periode tussen 1 juni en 1 augustus 2020. Als u een aanvraag voor de eerste NOW-regeling heeft gedaan, dan moet de aanvangsmaand aansluiten aan de destijds gekozen periode. Voor de loonkosten worden de vaste maanden juni 2020 tot en met september 2020 aangehouden, waarbij de maand maart 2020 de referentiemaand wordt voor de berekening. In de eerste NOW-regeling was de opslag voor de werkgeverslasten voor premies en het vakantiegeld in de meeste gevallen te weinig; nu is dat percentage opgehoogd van 30% naar 40%.

Referentiemaand oude regeling NOW 1.0

Als ‘ondernemer tussen wal en schip’ zonder of met een geringe loonsom in januari 2020, is het met de nieuwe alternatieve referentiemaand maart 2020 belangrijk geworden om nog onder de NOW 1.0 een (hogere) subsidie te ontvangen. Hoe realiseert u dit? Met bezwaar, beroep, een verzoek om herziening of wachten op acties van UWV of pas bij de definitieve vaststelling van de subsidie.

Omzetverlies van 20%

Verwacht u minstens 20% omzetverlies, dan kunt u vanaf 6 juli 2020 de tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen tot maximaal 90%. De omzet over geheel 2019 blijft daarin leidend en de hoofdregel blijft dat deze omzetdaling concern-breed berekend moet worden. Wel is er een uitzondering voor ondernemingen met overnames of afstoting van ondernemingsonderdelen na 1 januari 2019.

Blijft het omzetverlies onder de 20%, dan kunt u wellicht gebruikmaken van de ‘afwijking op de hoofdregel’; omzetdaling op het niveau van de werkmaatschappij, mits aan extra voorwaarden voldaan wordt, waaronder het voortijdig maken van afspraken over behoud van werkgelegenheid met verenigingen of vertegenwoordiging van werknemers.

Uitkeren van dividend of bonussen

In NOW 2.0 is een verbod toegevoegd op het uitkeren van dividend of bonussen aan het bestuur of de directie over 2020 en/of het inkopen van eigen aandelen. Deze verboden gelden voor werkgevers of concerns die gezamenlijk een subsidievoorschot ontvangen van € 100.000 of hoger of waar de vaststelling van de subsidie € 125.000 hoger wordt.

Accountantsverklaring

Vanaf deze bedragen moet u ook een accountantsverklaring verstrekken bij de aanvraag voor de uiteindelijke vaststelling van de subsidie. Zijn de subsidiebedragen lager, dan volstaat een derdenverklaring. Is het voorschot lager dan € 20.000 en/of de vaststelling uiteindelijk lager dan € 25.000, dan is er geen verklaring nodig en worden steekproefsgewijs controles gehouden.

De vaststelling voor de NOW 1.0 kan aangevraagd worden vanaf 7 oktober 2020. Heeft u de NOW 2.0 aangevraagd, dan kan vaststelling daarvan aangevraagd worden vanaf 15 november 2020.

Breed inzetbaar

Als u een aanvraag voor NOW 2.0 doet, dan verlangt UWV dat u zich als werkgever inspant om uw medewerkers bij of om te scholen. Hier moet u in gesprekken met medewerkers aandacht aan besteden en onderdeel van het scholingsbeleid van maken. De gedachte daarbij is om medewerkers ‘breed inzetbaar’ te maken voor het geval hun functie of dienstverband door bedrijfseconomische omstandigheden beëindigt. Sinds 1 juli 2020 mogen de kosten hiervan in mindering gebracht worden op een uit te betalen transitievergoeding, mits de medewerker daarmee op voorhand en schriftelijk akkoord is gegaan. Het idee van de transitievergoeding komt dan meer tot zijn recht, maar in een andere vorm.

Wat als het tot ontslag komt?

Als u medewerkers om bedrijfseconomische redenen ontslaat, dan brengt UWV een gedeelte van het loon van deze medewerkers in mindering op de subsidie. Pas bij een reorganisatie van 20 of meer medewerkers wordt er tevens als boete 5% van de volledige subsidie afgehaald, wat voorheen 50% was. Goed overleg met de vakbonden of een vertegenwoordiging van werknemers kan er zelfs nog voor zorgen dat die boete uitblijft.

Blijft de reorganisatie onder een ontslag van 20 medewerkers, dan is het goed om bekend te zijn met het verschil van een eenzijdig ontslag na verkregen toestemming van het UWV Werkbedrijf en de ‘beëindiging met wederzijds goedvinden’ met een vaststellingsovereenkomst. De eerste route naar ontslag leidt direct tot een correctie op de subsidie, terwijl de tweede route dat niet doet. Uiteraard mits de totale loonsom binnen uw onderneming gelijk is gebleven over de vier maanden vanaf juni 2020, in vergelijking met vier maal de loonsom over maart 2020.

Meer weten?

Een advies over wat voor uw onderneming het beste is, is maatwerk. Heeft u voordeel van de wijzigingen in de oude NOW-regeling en wat kunt u doen om daarvan (alsnog) gebruik te maken? Is de NOW 2.0-regeling voor u aantrekkelijk? Welke investeringen kunt u doen om werkgelegenheid te behouden en wanneer moet u, hopelijk tijdelijk, een andere weg inslaan? Neem voor meer informatie contact op met Inge Titulaer, jurist arbeidsrecht, via telefoonnummer 013-4647187 of stuur Inge een e-mail.

Wilt u meer weten over NOW 2.0? Onze jurist helpt u graag verder!

E-mail Inge
Download whitepaper icoon

Tien belangrijke aandachtspunten bij insolventie

Wat moet u doen als u niet meer kunt voldoen aan uw betalingsverplichtingen door de gevolgen van de coronacrisis?
Download het whitepaper