Thuiswerkende grensarbeiders door corona? Let op sociale zekerheid

3 december 2021
Artikel

Werken er grensarbeiders in uw onderneming? Of heeft u anderszins werknemers in dienst die buiten Nederland wonen en sinds corona gedeeltelijk vanuit huis werken? Let dan goed op hun sociale zekerheidspositie!

Portretfoto van Lis van Engelen
Neem contact op met:
Lis van Engelen Jurist arbeidsrecht, Global mobility specialist | Employment law
Sociale zekerheid

Wat is sociale zekerheid?

Sociale zekerheid is het stelsel van wetten en maatregelen dat ervoor zorgt dat mensen bij arbeidsongeschiktheid, ziekte, pensioen of werkloosheid toch een inkomen hebben. De sociale zekerheid wordt onder meer bekostigd door premieafdrachten op het loon. De hoofdregel binnen grensoverschrijdende arbeidsverhoudingen is dat sociale zekerheidspremies worden betaald in het land waar de werkzaamheden worden verricht. Hiervoor geldt een uitzondering als de werknemer minimaal 25% van zijn werkzaamheden in zijn woonland verricht. In dat geval is of wordt de werknemer sociaal verzekerd in zijn woonland.

Een voorbeeld

Een in België woonachtige werknemer van een Nederlands bedrijf, die zijn werkzaamheden normaal gesproken in Nederland verricht, is sociaal verzekerd in Nederland. Op het moment dat die werknemer minstens 25% van zijn werktijd in België werkt, verplaatst die sociale zekerheidspositie zich naar België. In dat geval moet de Nederlandse werkgever dus in België premies afdragen. Het niet of niet juist afdragen van premies kan resulteren in boetes en naheffingen.

Afspraken over sociale zekerheid van grensarbeiders 

Nu door corona veel werknemers, ook grensarbeiders, geheel of deels vanuit huis werken, kan het reguliere stelsel ertoe leiden dat de sociale zekerheidspositie van grensarbeiders wijzigt. Om dat negatieve effect te voorkomen, maakten verschillende landen hier onderlinge afspraken over. Nederland, België en Duitsland hebben afgesproken dat thuiswerken vanwege corona geen invloed heeft op de sociale zekerheidspositie van grensarbeiders. Dus óók als een Duitse werknemer door corona volledig thuiswerkt, blijft zijn sociale zekerheidspositie bestaan zoals die was als hij zijn werkzaamheden op de gebruikelijke plaats (Nederland) zou hebben uitgevoerd. Thuiswerken wegens corona heeft daarmee geen invloed op de sociale zekerheidspositie van de grenswerker. Voor belastingen zijn overigens vergelijkbare regelingen getroffen.

Let wel op!

Deze afspraken gelden vooralsnog tot 31 december 2021. Gelet op de huidige ontwikkelingen lijkt een verlenging logisch, maar houd goed in de gaten of dat ook daadwerkelijk gebeurt. Zonder deze afspraken kan thuiswerken in het woonland grote gevolgen hebben.

Daarnaast geldt deze uitzondering alléén als thuis wordt gewerkt vanwege corona; dus vanwege een thuiswerkplicht of thuiswerkadvies. Dit betekent dat als het vanwege corona niet meer nodig is om thuis te werken, maar het hybride werken om andere redenen wordt voortgezet, u consequenties kunt verwachten op het gebied van de sociale zekerheid. Laat u hierover tijdig voorlichten.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de sociale zekerheid van uw grensarbeiders? Neem contact op met Lis van Engelen, jurist arbeidsrecht, via telefoonnummer 0485-561301 of stuur Lis een e-mail.

Wilt u meer weten over de sociale zekerheid? Onze jurist helpt u graag verder!

E-mail Lis
Portretfoto van Lis van Engelen
Jurist arbeidsrecht, Global mobility specialist | Employment law
Bel
013-4647180
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan