Studiekosten- en nevenwerkzaamhedenbeding gaan op de schop

19 november 2021
Artikel

Voor 1 augustus 2022 moet de Nederlandse wet zijn aangepast in lijn met de Europese Richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Dit heeft directe gevolgen voor bestaande en nieuwe studiekostenbedingen en het verbod op nevenwerkzaamheden.

Portretfoto van Richard Ouwerling
Neem contact op met:
Richard Ouwerling Jurist arbeidsrecht
Studiekosten- en nevenwerkzaamhedenbeding

Op 4 mei 2021 werd het wetsvoorstel Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden ingediend. De ministerraad stemde op 29 oktober 2021 in met de implementatie hiervan.

Scholing of studie kosteloos aanbieden

Vanaf 1 augustus 2022 moet verplichte scholing kosteloos worden aangeboden. De tijd die met deze scholing gemoeid gaat, wordt aangemerkt als werktijd.

Wanneer is er sprake van verplichte scholing? In de toelichting op het wetsvoorstel staat dat hier sprake van is als de scholing op grond van toepasselijk Unierecht, nationaal recht of op basis van een cao verplicht is gesteld. Met andere woorden: opleidingen die verplicht zijn voor de eigen functie. Het is op dit moment nog onduidelijk of dit criterium door de Nederlandse wetgever ook zo beperkt wordt uitgelegd, of dat toch voor een ruimer criterium wordt gekozen.

De verplichting is niet van toepassing op scholing voor het verkrijgen of behouden van een beroepskwalificatie.

Een studiekostenbeding is nog steeds mogelijk vanaf 1 augustus 2022, maar wordt dus heel lastig voor verplichte scholing. Gaat het om niet-verplichte opleidingen? Dan kunt u ook na de implementatie van deze richtlijn nog steeds een studiekostenbeding overeenkomen met uw werknemer.  

Nevenwerkzaamheden

De tweede belangrijke wijziging is dat een werknemer ‘buiten het werkrooster’ bij de werkgever, voor andere werkgevers moet kunnen werken (nevenwerkzaamheden), tenzij er objectieve redenen zijn om dit verbieden. Dit maakt het moeilijker voor werkgevers om nevenwerkzaamheden te verbieden.

Bij een objectieve reden voor het opnemen van een verbod van nevenwerkzaamheden kunt u denken aan:

  • de bescherming van de vertrouwelijkheid van bedrijfsinformatie, gezondheid en veiligheid
  • het vermijden van belangconflicten.

Het lijkt zeker verdedigbaar dat u (toekomstige) nevenwerkzaamheden kunt verbieden, als de arbeidsomvang daarvan naast de arbeidsomvang bij de huidige werkgever in strijd komt met de Arbeidstijdenwet. Ook het gelijktijdig werken voor een concurrent kan een objectieve grond zijn die niet alleen via een concurrentiebeding, maar dus ook via een nevenwerkzaamhedenbeding kan worden verboden.

Overgangsrecht

Het is nog niet bekend of de implementatie van de bovenstaande richtlijn directe werking met zich meebrengt. Betekent dit ook dat een huidig studiekosten-of nevenwerkzaamhedenbeding direct per augustus 2022 moet zijn aangepast? Die uitkomst lijkt erg oneerlijk voor werkgevers, waardoor er waarschijnlijk een overgangsregeling komt. Studiekosten- en nevenwerkzaamhedenbedingen die vóór 1 augustus 2022 zijn overeengekomen kunnen daardoor nog enige tijd hun werking behouden. Het is op dit moment echter nog niet zeker of de Nederlandse wetgever een dergelijke overgangsregeling gaat invoeren.

Voldoen (toekomstige) studiekostenbedingen of het verbod op nevenwerkzaamheden niet aan deze nieuwe wet- en regelgeving per augustus 2022? Dan zijn deze bedingen nietig. Dat betekent dat zij niet (rechtsgeldig) zijn overeengekomen en dat daaraan geen rechten en plichten kunnen worden ontleend.

Meer informatie?

We raden u aan onze berichtgeving hierover in de gaten te houden en zeker uw personeelsbeleid tijdig aan te passen. Mocht u daarbij hulp kunnen gebruiken, neem contact op met Richard Ouwerling, jurist arbeidsrecht, via telefoonnummer 076-5438029 of stuur Richard een mail.

Wilt u meer weten over de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Richard
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan