Softwareontwikkeling: voorkom onnodige vertraging en kies de juiste methode

18 augustus 2021
Artikel

Wilt u als ondernemer software laten ontwikkelen? Houd dan rekening met de verschillende manieren voor softwareontwikkeling. Kies voor een partner en methode die bij u past. Zo voorkomt u onnodige tegenslagen en blijft de voortgang beter beheersbaar.

Portretfoto van Niels Ista
Neem contact op met:
Niels Ista Jurist ondernemingsrecht en ICT-recht
Twee mannen kiezen een methode voor softwareontwikkeling

Maak goede contractuele afspraken

Het proces van softwareontwikkeling is vaak taaie kost en het is lastig om contractueel goed grip te krijgen. Als opdrachtgever ziet u het proces misschien als een simpele aanneming van werk, waarbij partijen duidelijke afspraken maken over onderwerpen als softwarespecificaties, deadlines en prijs. Veel opdrachtgevers verwachten dat een ontwikkelaar hiermee uit de voeten kan. De realiteit is anders. Gedurende het ontwikkelingsproces kunnen er veel tegenslagen op uw pad komen, waardoor de voortgang lastig te beheersen is en er vertraging optreedt. Maak daarom vooraf goede contractuele afspraken en sluit aan bij bekende methodes van softwareontwikkeling.

Watervalmethode

In de watervalmethode wordt achtereenvolgens door de verschillende fases van het proces van softwareontwikkeling heen gegaan. Denk aan fases als: definitie en analyse (doel), basisontwerp (wat), technisch ontwerp (hoe), bouw en implementatie, testen, integratie, beheer en onderhoud. Er wordt geen volgende fase gestart als de voorgaande nog niet is afgesloten. Wanneer in één van de fases een fout ontdekt wordt, gaat de ontwikkelaar terug naar die fase om hem te corrigeren en de daaropvolgende stappen opnieuw uit te voeren. In de softwarewereld blijkt het echter vaak lastig om goed te plannen. Vaak wordt tijdens het project pas duidelijk wat u als klant daadwerkelijk wilt. Bij deze methode betekent dit dat er meer werk moet worden verricht. Vaak moeten partijen terug naar de basis om vervolgens opnieuw de stappen te doorlopen. De kosten kunnen hierdoor aanzienlijk oplopen. De laatste jaren is deze methode met de opkomst van meer agile-methoden dan ook minder populair geworden.

Afgezwakte watervalmethode

De afgezwakte watervalmethode is de meest gekozen methode. Partijen bepalen een ontwerp en gaan daarmee aan de slag. Tijdens de ontwikkeling worden waar nodig aanpassingen en/of alternatieve keuzes doorgevoerd aan het project. Zodra u bevestigd heeft dat een onderdeel van het project akkoord is, richt de ontwikkelaar zich op het volgende onderdeel. Deadlines en inhoud van een onderdeel zijn relatief niet zo streng. Ze kunnen in overleg tussen partijen doorgeschoven worden. De afgezwakte watervalmethode werkt goed, wanneer u ervoor zorgt dat de ontwikkelaar bij de les blijft en hij bereid is tussentijds aanpassingen en/of alternatieve keuzes door te voeren. Dit kan wel ten koste gaan van de voortgang van het project.

Agile-methode

De agile-methode is de laatste jaren erg populair geworden. Bij de agile-methode staat de relatie tussen u als opdrachtgever en de ontwikkelaar centraal. Partijen bepalen in grote lijnen het project en gaan vervolgens direct aan de slag. De uitwerking gebeurd door middel van sprints, waarbij in elke sprint een duidelijk afgebakend stuk functionaliteit wordt gerealiseerd. Zowel u als opdrachtgever, als de ontwikkelaar zijn gedurende deze sprint nauw met elkaar verbonden.  Het doel is om aan het einde van elke sprint de gewenste functionaliteit te hebben bereikt. Gedurende het project kunnen sprints altijd worden gewijzigd en/of aangevuld. De agile-methode gaat uit van veranderende omstandigheden gedurende het project. Het voordeel is dat het gewenste eindresultaat efficiënter bereikt wordt door tijdens het project bij te sturen.

Maak de juiste keuze

Welke softwareontwikkelingsmethode u kiest is afhankelijk van de projectgrootte en uw eigen persoonlijke voorkeuren. Van het inzetten van de meer eenvoudige agile-methode tot het organiseren van een groot project met de watervalmethode. Alles is beter dan de onduidelijkheid die een project zónder methode met zich meebrengt. Zelfs met een klein team of een eenvoudig project is het aan te raden om structuur aan te brengen. Een goede keuze qua methode enerzijds, en het vastleggen van de afspraken anderzijds, leidt veelal tot het gewenste resultaat.

Meer weten?

De juristen van ABAB Legal hebben uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van ICT-recht, en kunnen helpen bij allerhande juridische vraagstukken.

Wilt u meer weten over softwaremethodes? Neem contact op met Niels Ista, jurist ondernemingsrecht en ICT- recht, via telefoonnummer 0165-531330 of stuur Niels een e-mail.

Wilt u meer weten over de softwaremethodes? Onze jurist helpt u graag verder!

E-mail Niels
Portretfoto van Niels Ista
Jurist ondernemingsrecht en ICT-recht
Bel
013-4647180