Snel een uitspraak? Start een kort geding

12 april 2023
Artikel

Procedures staan erom bekend dat ze lang duren. Een jaar of langer is geen uitzondering. Los van het feit dat het veel geld kost, levert het doorgaans vooral veel negatieve energie en stress op bij alle betrokkenen. In plaats van ellelange procedures in te gaan, kunt u er onder omstandigheden ook voor kiezen een kort geding te starten. Hét grote voordeel: er is veel sneller een uitspraak van de rechter.

 

Vrouw in overleg

Wat zijn de voorwaarden voor het starten van een kort geding?

Belangrijkste voorwaarde om een kort geding bij de rechter te mógen starten is dat u een spoedeisend belang moet hebben bij de kortgedingprocedure. Concreet komt dat erop neer dat u moet onderbouwen dat u, gelet op uw belang, niet kan wachten op een reguliere procedure bij de rechter. De wederpartij mag dat proberen te betwisten. Als u slaagt heeft u toegang tot de kortgedingrechter.

Sector civiel versus sector kanton

Als u toegang tot de kortgedingrechter heeft moet u kiezen tussen een kort-geding bij de sector civiel van de rechtbank óf de sector kanton van de rechtbank. Bij de sector civiel heeft u een advocaat nodig. Bij de sector kanton heeft u geen advocaat nodig en mag ook een gemachtigde de procedure voor u voeren. De vraag wanneer u welke sector (civiel of kanton) moet kiezen,  hangt nauw samen met de aard en/of de hoogte van de vordering. Laat u hierin altijd adviseren.

Soms is het zo dat de zaak zich niet leent voor een kort-geding. Dat is onder andere het geval bij een zaak waarin te veel open eindjes zijn om uitspraak te kunnen doen. In dat geval zal de kortgedingrechter de zaak niet inhoudelijk behandelen en wordt deze verwezen naar de reguliere rechter. Daarnaast is van belang op te merken dat de kortgedingrechter geen overeenkomsten kan ontbinden en vernietigen.

De procedure in kort geding

Nadat de dagvaarding is opgesteld, moet een datum en tijdstip aan de rechtbank worden gevraagd waarop de rechter de zaak  gaat behandelen. Deze datum en tijdstip moet opgenomen worden in de dagvaarding. Vervolgens moet een deurwaarder de dagvaarding aan de wederpartij betekenen. Vervolgens kan de wederpartij schriftelijk en/of mondeling verweer voeren tijdens de zitting voor de kort-geding rechter. Tijdens de zitting onderzoekt de kort-geding rechter op welke manier de zaak kan worden afgedaan: schikking, mediation of uitspraak. Als partijen er niet uitkomen met een schikking of mediation volgt er na twee weken een schriftelijke uitspraak.

Voorlopig oordeel

Let erop dat de uitspraak van een kort-geding rechter altijd een voorlopig oordeel is. Dat betekent dat het oordeel geldt totdat een rechter in een reguliere (vervolg)procedure uitspraak doet. In de praktijk leert de ervaring dat partijen vaak berusten in de uitspraak van een kort-geding rechter en geen (vervolg)procedure starten bij een reguliere rechter. Vaak komt die namelijk tot dezelfde uitspraak.Partijen kunnen ook in hoger beroep en cassatie tegen een uitspraak van de kortgedingrechter.

Heeft u behoefte aan een snelle uitspraak onderzoek dan in ieder geval de (on)mogelijkheid om een kort geding op te starten in plaats van een reguliere bodemprocedure in te gaan. Het is doorgaans veel goedkoper, sneller, minder energievretend en ook nog eens een stuk efficiënter en doelmatiger.   

Meer weten?

Bij ABAB Legal zijn we graag van betekenis. Door kennis te delen, advies te geven en voor inzicht te zorgen. Wilt u meer weten over procederen? Neem contact op met Reinier-John Koopman, jurist ondernemingsrecht, via telefoonnummer 073-6465348 of stuur Reinier-John een e-mail.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Reinier-John
Social media icoon

Volg ABAB Legal op LinkedIn

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze LinkedIn pagina
Volg ons nu