Schenken op papier om uw vermogen te verlagen

3 augustus 2022
Artikel

Er gaan geluiden op om in de toekomst de eigen woning fiscaal gezien wellicht naar box 3 te verhuizen. Dit zou, naast allerlei fiscale gevolgen, ook nadelige gevolgen voor u hebben als u ooit wordt opgenomen in een zorginstelling. Een toelichting.

Portretfoto van Linda Pijpers
Neem contact op met:
Linda Pijpers Estate planner en jurist personen- en familierecht
Schenken op papier

De eigen woning wordt nu in box 1 van de inkomstenbelasting belast. Dit betekent dat de waarde van uw huis niet meetelt voor de berekening van de eigen bijdrage, die u op grond van de Wet Langdurige Zorg moet betalen bij uw opname in een zorginstelling. Dit is anders als u als echtpaar beiden in een zorginstelling wordt opgenomen. Staat uw woning op dat moment te koop? Dan verhuist deze pas na twee jaar naar box 3 en omdat de peildatum voor de berekening van de eigen bijdrage twee jaar daarvoor is gelegen, telt de waarde van uw huis (als het nog niet is verkocht), pas na vier jaar mee voor de berekening van de eigen bijdrage.

Veranderingen

Stel dat de overheid er inderdaad voor kiest de eigen woning in box 3 onder te brengen, dan veranderen deze regels. Dit roept bij veel mensen weerstand op en dat is begrijpelijk. U moet dan namelijk gaan interen op de waarde van uw huis, waarvoor u altijd hard gewerkt heeft.

Een oplossing daarvoor kan zijn om schulden in box 3 te creëren en zo uw vermogen te verlagen. U kunt dit doen door uw kinderen op papier te schenken. Schenken op papier kan overigens ook in andere situaties een slimme keuze zijn.  

Schenken op papier

Voor een schenking op papier gelden dezelfde vrijstellingen en tarieven als voor een contante schenking:

  • een vrijstelling van € 5.677 (2022) per kind;
  • een tarief van 10% voor schenkingen tot een bedrag van € 130.425;
  • een tarief van 20% voor het meerdere (> € 130.425).

Als u op papier schenkt, blijft u de geschonken bedragen schuldig aan uw kinderen. De bedragen zijn in principe pas opeisbaar bij uw overlijden. Deze geschonken bedragen gelden als schuld in box 3, zodat het saldo van uw box 3-vermogen lager wordt. Bij de kinderen worden deze bedragen wel belast in box 3: zij moeten hier inkomstenbelasting over betalen.

Voorwaarden voor schenken op papier

Om een papieren schenking te doen, is vereist dat u dit bij de notaris vastlegt. U moet jaarlijks een rente van 6% vergoeden aan de kinderen, omdat u de geschonken bedragen 'schuldig blijft'. Deze rente moet u daadwerkelijk betalen, anders accepteert de Belastingdienst de constructie van het schenken op papier niet. Doet u dit niet? Dan kan het gevolg zijn dat de geschonken en schuldig gebleven bedragen na uw overlijden bij de nalatenschap worden opgeteld en er alsnog erfbelasting over betaald moet worden.
Behalve verlaging van het box 3-vermogen, zorgt de papieren schenking ook voor verlaging van de verschuldigde erfbelasting na overlijden. Er zitten immers schulden in de nalatenschap, als gevolg van de schuldig gebleven geschonken bedragen aan de kinderen, die de nalatenschap verkleinen.

Een notariële akte is dus vereist om de papieren schenking te kunnen doen. Om notariskosten te besparen, kunt u er ook voor kiezen om in één akte meteen toekomstige schenkingen op papier aan uw kinderen op te nemen. Een recente uitspraak van het Hof bevestigt dat dit mogelijk is. Voor de toekomstige schenkingen moet dan worden bepaald dat de schenking is gedaan onder de opschortende voorwaarde dat de langstlevende van beide ouders nog in leven is.

Meer informatie of advies

Wilt u meer informatie of advies over schenken op papier? Neem contact op met Linda Pijpers, jurist personen- en familierecht, via telefoonnummer 0485-561325 of stuur Linda een e-mail.

Wilt u meer weten over schenken op papier? Onze jurist helpt u graag verder!

E-mail Linda
Portretfoto van Linda Pijpers
Estate planner en jurist personen- en familierecht
Bel
013-4647180
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan