Reorganiseren onder NOW 3.0

29 augustus 2021
Artikel

Voor veel ondernemers is de NOW-regeling niet voldoende gebleken. Zij moeten kiezen voor structurele maatregelen, zoals ontslag van personeel. Welke mogelijkheden van ontslag heeft u onder NOW 3.0? Goed om te weten aangezien u vanaf 6 mei voor de vijfde tranche van NOW 3.0 uw aanvraag kunt indienen.

Portretfoto Inge Titulaer
Neem contact op met:
Inge Titulaer Jurist arbeidsrecht
mensen praten over de mogelijkheden van reorganiseren NOW 3.0

Ontslag onder NOW 3.0 vijfde tranche

NOW 3.0 biedt de mogelijkheid om te reorganiseren en tegelijkertijd aanspraak te behouden op de tegemoetkoming in uw loonkosten. UWV Werkbedrijf geeft namelijk geen directe korting óf boete meer als u personeel moet ontslaan. Zo krijgt u als werkgever nog steeds de steun die u nodig heeft, maar kunt u uw organisatie gaan aanpassen aan de nieuwe realiteit. Ontslag onder NOW 1.0 en 2.0 leverde nog wel direct boetes en/of kortingen op.

NOW 3.0 bestaat uit drie tranches tot en met juni 2021

De huidige vijfde tranche loopt  van april tot en met juni 2021. De maand juni 2020 is telkens het ijkpunt voor de loonkosten. Is de daadwerkelijke loonsom in de drie maanden van de tranche meer dan een bepaald percentage lager dan drie keer de loonsom in juni 2020? Dan volgt er een correctie op de tegemoetkoming en ontvangt u een korting gebaseerd op het bepaalde percentage. Onder NOW 3.0 en zodoende de derde, vierde en vijfde tranche is dat een drempel van 10%. Gaat uw loonsom tijdens deze tranches toch met meer dan 10% omlaag? Dan hoeft het UWV u ook minder tegemoetkoming te betalen, voor het overeenkomstige bedrag.

Korting door een procentuele verlaging in de loonsom

De korting hangt niet direct samen met een ontslag in een reorganisatie. Een verlaging in de loonsom kan door meerdere oorzaken ontstaan zijn. Bijvoorbeeld door langdurige ziekte, werknemersverzoeken voor een contract met minder uren, het laten aflopen van tijdelijke contracten, ontslag op eigen verzoek, ontslag vanwege persoonlijke redenen en werknemers die stoppen met werken vanwege pensioen of AOW. Redenen die niets te maken (hoeven te) hebben met de gevolgen van het coronavirus, maar wel gevolgen (kunnen) hebben voor NOW 3.0 en de korting daarop.

U heeft een korting op NOW 3.0 zodoende niet helemaal in eigen hand.

Wanneer daalt de loonsom?

Let wel, een verlaging in de loonsom kan  veroorzaakt zijn door een reorganisatie waarin u zelf wél de hand heeft. Het gaat dan om het moment waarop u tot ontslag/reorganisatie overgaat. Een reorganisatie via  UWV Werkbedrijf of een ontslag met een vaststellingsovereenkomst heeft vanwege het verloop van een procedure of het overleg en de (fictieve) opzegtermijn meestal pas maanden nadien effect op de loonsom. Medewerkers die in de maand juni 2020 nog in dienst waren, maar waarvan de arbeidsovereenkomst komt te eindigen, komen op enig moment niet meer terug in de loonkosten. Pas bij overschrijding van de drempel aan lagere loonsom heeft dat gevolgen in de vorm van een korting. Het niet voldoen aan sommige verplichte inspanningen kan u onder NOW, zoals de meldplicht van een ontslagprocedure, een korting opleveren in de tegemoetkoming tot wel 5%. 

Advisering reorganisatie

Een reorganisatie medio 2021 leidt vanwege de proceduretijd en opzegtermijnen niet snel tot een verlaging in de loonsom. Dit is pas (voor het merendeel) na juni 2021 het geval. Nu reorganiseren veroorzaakt waarschijnlijk geen indirecte korting op de vijfde tranche. Het niet verlengen van een aflopend contract heeft gevolgen voor de loonsom tijdens de maand mei of juni 2021 en kan daarmee wel van invloed zijn op de NOW vijfde tranche. U kunt verschillende scenario’s maken voor een reorganisatie in de komende weken met daarin de effecten van bepaalde acties of situaties op de tegemoetkoming. Houd wel rekening met  de diverse variabelen. Denk aan  kosten/besparingen bij het einde van een dienstverband, waarbij een bepaalde datum naar voren kan komen.

Meer weten?

Een aanvraag voor de vijfde tranche hoeft u er zeker niet van te weerhouden om ook structurele maatregelen te nemen in de vorm van een reorganisatie. Als dat noodzakelijk is voor de continuïteit van uw onderneming en daarmee ook de dienstverbanden van uw medewerkers, dan is dat een keuze die u als ondernemer kunt maken. Om dat proces in goede banen te leiden, kunnen onze juristen arbeidsrecht u daarin begeleiden. Neem dan contact op met Inge Titulaer, jurist arbeidsrecht via telefoonnummer 0413-336550 of stuur Inge een e-mail.

Wilt u meer weten over reorganiseren onder NOW 3.0? Onze jurist helpt u graag verder!

E-mail Inge
Icoon whitepaper downloaden

Moet u afscheid nemen van personeel?

Wij zetten de te nemen stappen en regels voor u op een rij.
Download het stappenplan reorganisatie