Rechten ontlenen als u ‘onterfd’ bent als partner: wel of niet?

6 maart 2023
Artikel

Recent deed de rechter uitspraak in het kort geding over de erfgenamen van André Hazes. De vraag was of Rachel Hazes zich erfgenaam mag noemen. Dochter Roxanne daagde haar moeder voor de rechter om hierover meer duidelijkheid te krijgen. Maar hoe zit het nu precies?

Portretfoto van Nicole van den Oever
Neem contact op met:
Nicole van den Oever Estate planner en jurist personen- en familierecht
advisering testament

De situatie

André Hazes was in wettelijke gemeenschap van goederen getrouwd met Rachel. Hij liet in 2001 een testament opstellen waarbij hij zijn partner en kinderen tot erfgenamen benoemde. In het testament staat volgende clausule vermeld:

“De beschikkingen ten behoeve van mijn echtgenote – waaronder begrepen haar eventuele benoeming tot executeur-testamentair – gelden niet, indien het huwelijk met mijn echtgenote door overlijden wordt ontbonden en zich ten tijde van mijn overlijden één van de volgende gevallen voordoet:

  • Er is een procedure tot echtscheiding of tot scheiding van tafel en bed in rechte aanhangig;

    (…)

    In deze gevallen sluit ik mijn echtgenote voor zoveel nodig tevens uit als erfgenaam.”

Vóór het overlijden van André is een echtscheidingsverzoek ingediend. De vraag is of dit verzoek ten tijde van zijn overlijden nog geldig was. Uit een e-mail, ingebracht door Roxanne in het kort geding, blijkt namelijk dat Rachel het echtscheidingsverzoek pas na zijn overlijden introk.

Wat zijn de gevolgen van deze clausule?

Is Rachel nu wel of niet bevoegd om over de nalatenschap van André te beschikken? Voordat wordt gestart met de verdeling van de erfenis, moet eerst de huwelijksgemeenschap worden verdeeld. Rachel was hiertoe met de executeur/bewindvoerder bevoegd. Op grond van deze verdeling, heeft Rachel een groot gedeelte van de goederen uit de nalatenschap aan zichzelf toebedeeld. Op basis van de wet is dit mogelijk. Vervolgens ontstond er door het overlijden van André een vordering van Rachel op de huwelijksgoederengemeenschap, ter grootte van de helft van het totale vermogen. Die vordering betreft de nalatenschap. Met andere woorden, wanneer de langstlevende partner de huwelijksgemeenschap gaat verdelen, heeft hij of zij toch recht op de helft.

Hoe nu verder?

Er zijn tijdens het kort geding nog een aantal andere onderwerpen ter zitting gebracht. Onder andere de vraag of de intellectuele eigendomsrechten juist in de verdeling van de nalatenschap zijn betrokken. Wanneer de waardering hiervan niet juist was, kunnen de kinderen mogelijk nog een bedrag vorderen. Bovendien moet Rachel nog een aantal bankrekeningen overleggen om vast te stellen of deze bankrekeningen juist in de verdeling zijn betrokken.

Toekomstige ex-partner blijft bij verdeling vermogen betrokken

Doorgaans wordt er in een testament de bepaling opgenomen dat de partner niet erft op het moment dat er een echtscheidingsprocedure loopt. Dat wil echter niet zeggen dat de echtgeno(o)t(e) geen recht heeft op iets uit het totale vermogen. De echtgeno(o)t(e) heeft namelijk recht op de helft van het vermogen op basis van de gemeenschap van goederen. Zolang de echtscheidingsprocedure niet is afgerond en er sprake is van overlijden van één van de partners, is de toekomstige ex-partner altijd nog bij de verdeling van het vermogen betrokken.

Meer weten?

Bij ABAB zijn we graag van betekenis. Door kennis te delen, advies te geven en voor inzicht te zorgen. Meer weten over de dienstverlening van onze juristen personen- en familierecht? Bekijk onze pagina voor personen- en familierecht.  Of wilt u meer weten of advies over nalatenschap en erven? Neem contact op met Nicole van den Oever, jurist personen- en familierecht, via telefoonnummer 013-4647143 of stuur Nicole een e-mail.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze jurist helpt u graag verder!

E-mail Nicole
Portretfoto van Nicole van den Oever
Estate planner en jurist personen- en familierecht
Bel
013-4647143
Social media icoon

Volg ABAB Legal op LinkedIn

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze LinkedIn pagina
Volg ons nu