Recht op vergoeding overuren transportbranche tijdens vakantie

1 februari 2022
Artikel

Vakantieloon mag u niet altijd beperken tot het basisloon. Structurele toeslagen, zoals onregelmatigheidstoeslagen en vergoedingen voor het werken op zaterdag, zondag en feestdagen moet u ook rekenen tot het loon dat wordt doorbetaald tijdens vakantie.

Portretfoto van Richard Ouwerling
Neem contact op met:
Richard Ouwerling Jurist arbeidsrecht
Laden en lossen vrachtwagen

Relevantie waarde van een vakantiedag

Een internationaal vrachtwagenchauffeur, die structureel overuren maakt, ontvangt hiervoor een vergoeding. Dit is een belangrijk onderdeel van zijn maandelijkse beloning en telt mee bij de vaststelling van de hoogte van het loon tijdens zijn vakantie. Zo bepaalde het gerechtshof in Den Bosch. Daarnaast bepaalde het Europese Hof dat een werknemer ook tijdens zijn vakantie het gebruikelijke loon moet krijgen, wat hij zou ontvangen als hij geen vakantiedag had opgenomen. 

De waarde van een vakantiedag is op twee momenten relevant:
1.    Tijdens de vakantieperiode.
2.    Bij uitbetaling van de openstaande vakantiedagen (doorgaans bij het einde van het dienstverband).

Betekenis voor transportbranche?

Dit betekent, dat u structurele toeslagen ook moet rekenen tot het loon dat u moet doorbetalen tijdens vakantie. Daarvoor kiest u een referteperiode, waarbij u het gemiddelde aan structurele toeslagen en overuren per (vakantie)dag berekent. Met ingang van 1 januari 2019 is dit voor de toekomst gerepareerd in artikel 67 a lid 9 cao Beroepsgoederenvervoer. Voor de jaren 2014-2018, is in de cao opgenomen dat werknemers in aanmerking komen voor een eenmalige compensatie van € 750.  

Voorbeeld

In het geval van de betrokken chauffeur oversteeg zijn achterstallige loonclaim van ruim € 12.000 het compensatiebedrag aanzienlijk. Hij heeft daarom het door zijn werkgever aangeboden afkoopbedrag afgeslagen en is gaan procederen. De werkgever beriep zich tevergeefs op rechtsverwerking, omdat de chauffeur zou hebben stilgezeten en zijn claim niet eerder kenbaar had gemaakt. Dat beroep is afgewezen, omdat verder nergens uit bleek dat de werknemer afstand had gedaan van zijn rechten.

Uit de feiten bleek dat de chauffeur vaak lange ritten maakte, waarbij hij regelmatig ’s nachts startte of moest doorrijden. Werken in het weekend was eerder regel dan uitzondering. Verder werd duidelijk dat het maken van overuren direct verband hield, met de ritten c.q. werkzaamheden die hem zijn opgedragen. De werkgever heeft nog wel aangevoerd dat het doen van overwerk vrijwillig is, maar heeft ook erkend dat de chauffeur onderweg, tijdens de uitoefening van zijn werkzaamheden, niet kan zeggen ‘ermee te willen stoppen’. De door de werknemer gemaakte overuren hielden dus rechtstreeks verband met de uitoefening van zijn functie als chauffeur.

Vast staat dat de chauffeur in de periode 2014-2018 structureel overuren heeft gemaakt en dat de vergoeding hiervan een wezenlijk onderdeel was van zijn maandsalaris. De in de cao opgenomen vergoeding van overuren moet dan ook deel uitmaken van het loon waarop de chauffeur recht had ten aanzien van zijn opgenomen vakantieverlof in de periode 2014-2018. Bepalend is dus dat de overuren op regelmatige basis werden gemaakt en dat er een intrinsieke samenhang bestaat met de werkzaamheden. 

Meer informatie of advies?

Heeft u vragen of een discussie met een werknemer over de waarde van een vakantiedag? Neem contact op met Richard Ouwering, jurist arbeidsrecht, via telefoonnummer 076-5438029 of stuur Richard een e-mail.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze jurist helpt u graag verder!

E-mail Richard
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan