Privacy First vecht met kort geding UBO-register aan

18 juli 2021
Artikel

Belangenorganisatie Privacy First wil het UBO-register buiten werking stellen. De organisatie eist dat de regelgeving waarop het UBO-register is gebaseerd, ongeldig wordt verklaard.

Portretfoto van Niels Ista
Neem contact op met:
Niels Ista Jurist ondernemingsrecht en ICT-recht
Ondernemer kijkt in UBO-register

UBO-register

De UBO is de persoon die de uiteindelijke eigenaar is of de uiteindelijke zeggenschap heeft over een onderneming, stichting of vereniging (een zogeheten juridische entiteit). Als onderneming bent u verplicht om de eigenaren of personen die zeggenschap hebben in het UBO-register in te schrijven. Doel van het register is het tegengaan van financieel-economische criminaliteit, zoals witwassen van geld, corruptie, belastingontduiking, fraude en financiering van terrorisme. Een deel van de UBO-gegevens is openbaar. Het gaat hierbij om:

  • voor- en achternaam;
  • geboortemaand en geboortejaar;
  • nationaliteit;
  • woonstaat;
  • aard en omvang van het economisch belang van de UBO.

Europese richtlijn

Het UBO-register vloeit voort uit de Europese vijfde anti-witwasrichtlijn, die lidstaten verplicht persoonsgegevens van UBO’s te registreren en voor het publiek openbaar te maken. Het voor iedereen inzichtelijk maken van persoonsgegevens van UBO’s, inclusief het belang dat de UBO in de onderneming heeft, draagt volgens de Europese wetgever bij aan het voorkomen van financieel-economische criminaliteit. De openbaarheid heeft een afschrikkende werking op personen die geld willen witwassen of terrorisme willen financieren.

Kort geding Privacy First

Omdat het register voor iedereen tegen betaling is in te zien, zijn er vanaf de eerste plannen al zorgen over de privacy. De privacyschending die het gevolg is van het UBO-register en de openbare toegankelijkheid van gevoelige gegevens is niet proportioneel, aldus Privacy First. Alle ruim 1,5 miljoen juridische entiteiten die in het handelsregister zijn ingeschreven, moeten informatie over hun UBO's openbaar maken. Naar schatting betekent invoering van het UBO-register dat tussen de één en twee miljoen mensen als UBO geregistreerd worden. Privacy First geeft aan dat veel potentiële UBO’s dit als vervelend ervaren, omdat zij het bedreigend vinden dat hun persoons- en financiële gegevens toegankelijk zijn. De wet geeft slechts zeer beperkte mogelijkheden voor afscherming van informatie. Dit is alleen mogelijk voor personen die door de politie worden beveiligd, voor minderjarigen en voor wie onder curatele is gesteld.

Standpunt Privacy First

Privacy First vindt dat men met het middel het doel voorbijschiet. Het voor iedereen toegankelijk maken van de persoonsgegevens van alle UBO’s is een ‘blanket measure’ van preventieve aard. 99,9% van de UBO’s heeft niets met witwassen of financiering van terrorisme te maken. Het is daarmee een schending van de privacy die in de optiek van Privacy First niet proportioneel is.

Privacy First verwijst in dit kader ook naar het privacyrecht waarin staat opgenomen dat gegevens die voor het ene doel zijn verzameld niet voor een ander doel mogen worden gebruikt. Zij stellen dat het  voldoende zou moeten zijn als de informatie over UBO’s beschikbaar is voor die overheidsdiensten die zich bezighouden met de bestrijding van witwassen en terrorisme. Die informatie volledig openbaar maken vindt men te ver gaan.

Oordeel rechter

Rechtbank Den Haag heeft zich uitgesproken over de vordering van Privacy First. Het UBO-register wordt niet buitenwerking gesteld. De rechtbank ging niet akkoord met de door Privacy First aangevoerde argumenten. Privacy First beriep zich tijdens de zitting op een Europese uitspraak rondom de Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens. De rechter oordeelde dat een dergelijke vergelijking niet opgaat. In die zaak had het Europees Hof van Justitie al geoordeeld over de illegitimiteit van die wet. Volgende de rechter is het UBO-register wel degelijk nuttig en is er geen grote kans dat de gegevens leiden tot datalekken. In januari werd het Belgische UBO-register wel offline gehaald vanwege een mogelijk datalek. Privacy First geeft aan dat ze nog naar het Europees Hof van Justitie wil stappen.

Meer weten?

De juristen van ABAB Legal hebben uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van privacyrecht, en kunnen u bijstaan bij het opmaken van privacy beleid. Met behulp van onze juristen kunt u checken of uw organisatie voldoet aan de voorwaarden en bepalingen van de AVG. Neem contact op met Niels Ista, jurist ICT- en privacyrecht, via telefoonnummer 0165-531330 of stuur Niels een mail.

Wilt u meer weten over het UBO-register? Onze jurist helpt u graag verder!

E-mail Niels
Portretfoto van Niels Ista
Jurist ondernemingsrecht en ICT-recht
Bel
013-4647180