Opzegging huur bedrijfsruimte wegens dringend eigen gebruik

5 mei 2022
Artikel

Huurders van een zogeheten ‘290 bedrijfsruimte’, zoals detailhandels- en horeca-ondernemers, worden in het huurrecht beschermd. Zo kan de verhuurder de huurovereenkomst slechts onder bepaalde omstandigheden opzeggen. Bijvoorbeeld voor ‘dringend eigen gebruik’. 

portretfoto Jorrit Morra
Neem contact op met:
Jorrit Morra Jurist ondernemingsrecht
Kantoorruimte

Opzeggrond 'dringend eigen gebruik' 

De opzeggrond ‘dringend eigen gebruik’ wordt in de wet niet nader omschreven. In de praktijk wordt dan ook regelmatig geprocedeerd over de vraag of en wanneer hier sprake van is. De Hoge Raad wees onlangs een arrest waarin hierbij belangrijke criteria worden gegeven.

Opzegging huurovereenkomst 

In deze zaak heeft de verhuurder van een hotel in Amsterdam de huurovereenkomst opgezegd wegens dringend eigen gebruik. De verhuurder meent namelijk een fors beter rendement te kunnen behalen door het hotel zelf te exploiteren. De kantonrechter en het Gerechtshof geven de verhuurder hierin geen gelijk, waarna de verhuurder in cassatie gaat.

De Hoge Raad stelt dat bij de beoordeling van de vraag of er sprake is van dringend eigen gebruik, alle omstandigheden moeten worden meegewogen. Daarbij moet het pand van wezenlijk belang zijn voor de verhuurder. Algemene bedrijfseconomische redenen kunnen voldoende zijn om dit aan te nemen. Deze hoeven niet zo ernstig te zijn dat de verhuurder in het maatschappelijk voortbestaan wordt bedreigd en het verhuurde nodig heeft om deze bedreiging het  hoofd te kunnen bieden.

Dit kan relevant zijn als de verhuurder over alternatieven beschikt die in haar behoeften kunnen voorzien. Bijvoorbeeld als een verhuurder een vastgoedportefeuille beheert met vergelijkbare panden. Het is echter aan de huurder om aannemelijk te maken dat deze alternatieven er zijn en dat het benutten daarvan in redelijkheid van de verhuurder kan worden gevraagd.

In de betreffende zaak wordt het arrest van het Hof vernietigd. Op diverse punten acht de Hoge Raad het namelijk onvoldoende of onbegrijpelijk gemotiveerd. De zaak wordt verwezen naar het Gerechtshof Den Haag voor verdere behandeling en beslissing.

Meer informatie of advies

Wil uw verhuurder de huur opzeggen wegens dringend eigen gebruik? Of bent u een verhuurder en overweegt u om uw pand zelf weer in gebruik te nemen? Laat u dan altijd goed adviseren over uw rechtspositie. De juristen van ABAB Legal hebben hierin uitgebreide ervaring en staan u graag bij.

Neem contact op met Jorrit Morra, jurist ondernemingsrecht, via telefoonnummer 013-4647180 of stuur Jorrit een e-mail.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze jurist helpt u graag verder!

E-mail Jorrit
portretfoto Jorrit Morra
Jurist ondernemingsrecht
Bel
013-4647180