Ontslag statutair bestuurder bv: denk aan benoemingsbesluit

14 september 2020
Artikel

Een statutair bestuurder van een bv kan door een aandeelhoudersbesluit worden ontslagen. U bent  als werkgever niet verplicht om toestemming bij het UWV, dan wel ontbinding van de arbeidsovereenkomst te vragen. Zorg wel dat u kunt aantonen dat de werknemer een statutair bestuurder is.

Portretfoto van Geert Rouwet
Neem contact op met:
Geert Rouwet Jurist arbeidsrecht en mediator
Benoeming statutair bestuurder bv

Uitspraak in rechtszaak

In een zaak bij de Rechtbank Gelderland stond een discussie hierover centraal. In de zaak ging het om een werknemer, die door zijn werkgever ontslagen was. De werkgever stelde dat de werknemer een statutair bestuurder was en daarom een ontslagbesluit van de algemene vergadering van aandeelhouders voldoende was de arbeidsovereenkomst te laten eindigen. Om de statutaire positie aan te tonen verwees de werkgever daarbij onder meer naar een uittreksel uit het handelsregister waaruit bleek dat de werknemer als statutair bestuurder stond ingeschreven. De werknemer op zijn beurt meende dat hij weliswaar algemeen directeur was, maar dat hij nooit formeel tot statutair bestuurder benoemd is. Zo heeft de aandeelhoudersvergadering nooit gezorgd voor een formeel benoemingsbesluit waaruit zou volgen dat de werknemer a.) tot statutair bestuurder benoemd zou worden en b.) deze benoeming ook heeft aanvaard. De rechter gaat in deze zaak met de argumentatie van de werknemer mee. De rechter haalt daarbij de wetgeving aan. Uit de wet volgt dat een benoeming van een statutair bestuurder van een bv plaatsvindt door de algemene vergadering van aandeelhouders. Volgens de rechter volgt deze juridische titel niet zonder meer uit gedragingen van deze persoon. De werkgever had in dit geval bijvoorbeeld een benoemingsbesluit op tafel moeten leggen als bewijs. Het gevolg van deze conclusie is dat het ontslag onterecht is gegeven en de werkgever het loon moet doorbetalen tot het moment dat de arbeidsovereenkomst met de werknemer wel op een geldige manier is geëindigd.

Zorg voor een benoemingsbesluit

Het is essentieel om bij het benoemen van een werknemer tot statutair bestuurder binnen een bv aan de voorkant de zaken goed te regelen. Raadpleeg een jurist voor het aanpassen van de arbeidsovereenkomst en het te nemen benoemingsbesluit door de algemene vergadering van aandeelhouders.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u ondersteuning en/of advies bij een dergelijke kwestie? Neem dan contact op met Geert Rouwet, senior jurist arbeidsrecht, via telefoonnummer 024-6485817 of stuur Geert een e-mail.

 

Wilt u ondersteuning bij een dergelijke kwestie? Onze jurist helpt u graag verder!

E-mail Geert
Aanmelden e-mailnieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen via onze maandelijkse e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan