Onderhandelingsresultaat cao uitzendkrachten: de belangrijkste wijzigingen

7 december 2021
Artikel

Onlangs bereikten de werkgeversorganisatie ABU en de vakbonden FNV, CNV en De Unie een onderhandelingsresultaat over een nieuwe cao voor uitzendkrachten. De meeste wijzigingen treden in werking in januari 2022.

Portretfoto van Geert Rouwet
Neem contact op met:
Geert Rouwet Jurist arbeidsrecht en mediator
uitzendkrachten met elkaar in gesprek over het onderhandelingsresultaat

Wel moet de achterban van deze organisaties dit resultaat nog bekrachtigen. We zetten de belangrijkste wijzigingen uit het onderhandelingsresultaat voor u op een rij.

Wijziging inlenersbeloning

De inlenersbeloning is de beloning die de uitzendwerkgever aan de uitzendwerknemer moet betalen. Deze beloning is gelijkwaardig aan die van een medewerker, die in dienst is bij de inlener. Vanaf 3 januari 2022 wordt de inlenersbeloning op bepaalde punten aangescherpt. Zo geldt vanaf dat moment dat als het bij de inlener gebruikelijk is dat het aanvangsloon mede gebaseerd is op de ervaring en opleiding van de medewerker, dit ook geldt voor de uitzendkracht. De uitzendkracht kan op zijn/haar beurt de uitzendonderneming vragen om een uitleg over zijn inschaling. Daarnaast worden vanaf dat moment ook eenmalige uitkeringen (ongeacht het doel of de reden daarvan) in de inlenersbeloning betrokken. Als vervolg op deze wijziging wordt over een jaar, per 1 januari 2023, ook de eindejaarsuitkering onderdeel van de inlenersbeloning.  

Aanpassing rechtspositie

Daarnaast wijzigt de rechtspositie van de uitzendkracht. Vanaf 3 januari 2022 kan de uitzendwerkgever nog maximaal gedurende 52 weken fase A-overeenkomsten met de uitzendwerknemer aangaan. Voor bestaande uitzendovereenkomsten, die voor deze datum zijn afgesloten, geldt nog wel de huidige termijn van 78 gewerkte weken en wel tot 2 januari 2023. Vanaf deze laatste datum stromen de uitzendwerknemers bij voortzetting van de uitzendovereenkomst in fase B in. Ook vindt er een wijziging plaats van de fase B-overeenkomsten. Vanaf 3 januari 2022 wordt de maximale termijn beperkt tot drie jaar en/of maximaal zes contracten. De bedoeling is dat deze termijn in de toekomst – het streven is 2 januari 2023 -  verder wordt beperkt naar twee jaar. Een reeds bestaande uitzendovereenkomst in fase B, die is aangegaan voor 17 november 2022 met een einddatum op of na 2 januari 2023, mag worden uitgediend in fase B mits deze de maximale (huidige) termijn van vier jaar niet te boven gaat.

Pensioen

De huidige wachttermijn voor het STIPP-pensioen wordt per 1 januari 2022 teruggebracht van 26 naar acht weken. Voor de telling van deze acht weken tellen ook de gewerkte weken bij een andere uitzendonderneming mee, die verbonden is in een groep als bedoeld in artikel 2:24b BW. Dit betekent dat iedereen vanaf 1 januari 2022 die acht of meer weken werkt als uitzendkracht op die datum start met pensioenopbouw.

Arbeidsmigranten

In de nieuwe cao verbetert de positie van arbeidsmigranten. Zo heeft de arbeidsmigrant die voor het eerst voor werk bij de uitzendonderneming naar Nederland komt, gedurende de eerste twee maanden minstens recht op een bedrag dat overeenkomt met het wettelijk minimumloon. Ook moet de uitzendwerkgever bij het beëindigen van de uitzendovereenkomst de arbeidsmigrant een overgangstermijn geven van vier weken om de door de werkgever ter beschikking gestelde huisvesting te verlaten.

Controleer uw contracten en beleidsregels

Als de achterban van de werkgeversorganisatie en de vakbonden instemt met dit onderhandelingsresultaat, geldt de cao vanaf 17 november 2021 en heeft die een looptijd tot 2 januari 2023. Controleer als uitzendwerkgever of uw contracten en beleidsregels nog in lijn zijn met deze wijzigingen.

Onze juristen arbeidsrecht van ABAB Legal helpen u graag verder. Neem voor meer informatie of advies contact op met Geert Rouwet, jurist arbeidsrecht en mediator, via telefoonnummer 024-6485817 of stuur Geert een mail.

Meer weten over het onderhandelingsresultaat cao uitzendkrachten? Onze jurist helpt u graag verder!

E-mail Geert
Portretfoto van Geert Rouwet
Jurist arbeidsrecht en mediator
Bel
024-6485817