NOW-subsidie voor werkmaatschappijen biedt uitkomst

15 september 2020
Artikel

Bij uw NOW-aanvraag bent u uitgegaan van een omzetdaling van 20% of meer. Hierbij heeft u uw groepsomzet als uitgangspunt genomen. Maar wat als blijkt dat er geen sprake is van 20% omzetdaling? NOW-subsidie voor werkmaatschappijen kan dan uitkomst bieden.

Portretfoto Inge Titulaer
Neem contact op met:
Inge Titulaer Jurist arbeidsrecht
twee mannen bespreken NOW-subsidie voor werkmaatschappijen

Concernregeling vs. werkmaatschappij

Voor de omzetdaling was in eerste instantie alleen de omzet van de groep uitgangspunt om een tegemoetkoming in de loonkosten te krijgen. Ook wel de concernregeling genoemd. De vaststelling welke ondernemingen binnen de ‘groep’ vallen kan lastig zijn. Mogelijk is omzet uit bepaalde bv’s in de groep ten onrechte niet meegeteld, terwijl dat achteraf gezien wel had gemoeten. Dat kan ertoe leiden dat de groep in zijn geheel niet op 20% of meer omzetdaling uitkomt. In dit geval voldoet uw NOW-aanvraag op basis van de concernregeling niet aan de ondergrens van 20% omzetdaling. Dit terwijl er kennelijk op werkmaatschappij-niveau wel een omzetdaling van 20% of meer bestond.

Uitzondering NOW

Er is gedurende het aanvraagproces een uitzondering gemaakt op de concernregeling. U kon vanaf toen ook de aanvraag doen als u op werkmaatschappij-niveau wel uitkomt op een omzetdaling van 20%. Ook wel de 6A-regeling genoemd. Dit is enkel mogelijk geweest als de concernregeling niet voldeed voor uw aanvraag. Deze uitzondering werd pas toegestaan voor aanvragen vanaf 5 mei 2020.

Uitzondering voor iedereen toegankelijk

De Tweede Kamer heeft aangekondigd dat iedere aanvrager, ongeacht de datum, hier alsnog gebruik van kan maken bij de definitieve vaststelling. Volgens de planning van het UWV vanaf 6 oktober 2020.

Voorwaarden 6A-regeling

U kunt gebruikmaken van de 6A-regeling als de groep de omzetdaling van 20% niet gehaald heeft, maar een of meer werkmaatschappijen zelf wel EN u voldoet aan de volgende twee criteria:

 1. Binnen het concern is het niet toegestaan over 2020 bonussen toe te kennen aan de directie of de Raad van Bestuur, er geldt een dividendverbod voor de aandeelhouders en er mogen geen eigen aandelen ingekocht worden. Dit alles geldt tot en met de dag van de vaststelling van de jaarstukken over 2020. Deze verboden gelden voor het gehele concern.
 2. Er moet een schriftelijke overeenkomst gesloten zijn met personeelsvertegenwoordigers over werkbehoud. Naargelang het aantal personeelsleden is dit een overeenkomst met de vakbonden of is het een overeenkomst met een vertegenwoordiging van werknemers. De grens ligt bij twintig personeelsleden in die betreffende werkmaatschappij.

  Wat betekent dit voor u de komende tijd 

  Ga vόόr de aanvraag van de definitieve vaststelling na of u de juiste ondernemingen in de groep hebt meegenomen voor de omzetdaling. De NOW-regeling kent daarin een eigen definitie. U kunt hierover in overleg gaan met uw accountant of juridisch adviseur (ondernemingsrecht).

  • Zorg dat u vόόr de aanvraag zeker bent dat het percentage van de omzetdaling op concernniveau inderdaad onder de 20% ligt (let op de afronding naar boven).
  • Zorg dat er vόόr de aanvraag voor de definitieve vaststelling een overeenkomst over werkbehoud ligt. Hier zult u zodoende tijdig mee aan de slag moeten gaan.
  • Neem het verbod op bonussen, dividend en dergelijke in acht en maak hiervan de desbetreffende personen deelgenoot, voor het geval er in het verleden al afspraken gemaakt zijn.
  • Volgens het accountantsprotocol wordt bij de definitieve aanvraag onder deze 6A-regeling de zwaarste accountantsverklaring verlangd. Een assurance-opdracht met een redelijke mate van zekerheid. Een kosten-batenafweging is daarom zinvol voor u als ondernemer.

  Meer informatie

  Nieuwe wetgeving, uitbreidingen, uitzonderingen en uitvoeringsregelingen over de NOW 1 volgen elkaar in snel tempo op. ABAB Legal kan u begeleiden bij en adviseren over wat voor uw onderneming het beste is om te doen. Neem hiervoor contact op met Inge Titulaer, jurist arbeidsrecht, via telefoonnummer 0413-336550 of stuur Inge een e-mail.

  Wilt u meer weten over NOW-aanvraag? Onze jurist helpt u graag verder!

  E-mail Inge