NOW 3.0: dit zijn de belangrijkste verschillen met NOW 1.0 en NOW 2.0

29 juli 2021
Artikel

Vanaf maandag 16 november 2020 kunt u via de website van UWV een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten van uw personeel. Hiermee kunt u uw werknemers doorbetalen in de maanden oktober, november en december 2020. Deze tegemoetkoming is een vervolg op de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid en wordt ook wel ‘NOW 3.0’ genoemd.

Portretfoto van Geert Rouwet
Neem contact op met:
Geert Rouwet Jurist arbeidsrecht en mediator
mensen bespreken de belangrijkste verschillen met NOW 1.0 en NOW 2.0

NOW 3.0

De zogenoemde NOW 3.0 is de opvolger van NOW 1.0 en NOW 2.0. Het doel is om werkgevers die getroffen zijn door de coronacrisis, financieel te ondersteunen in de loonkosten van hun personeel. Het kabinet hoopt dat werkgevers door deze tegemoetkoming hun personeel in dienst zullen houden. Hoewel NOW 3.0. op grote lijnen hetzelfde is als zijn voorgangers, zijn er ook een aantal verschillen. De belangrijkste zetten wij hieronder voor u op een rij.

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van NOW 1.0 en 2.0

  1. Tijdvakken

De NOW 3.0 bestaat in tegenstelling tot NOW 1.0 en NOW 2.0 uit drie verschillende tijdvakken (tranches), waarin u als werkgever een aanvraag om tegemoetkoming in loonkosten kunt indienen. De tegemoetkoming ziet op het loon over de volgende periodes:

  • 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2020 (derde tranche);
  • 1 januari 2021 tot en met 31 maart 2021 (vierde tranche);
  • 1 april 2021 tot en met 30 juni 2021 (vijfde tranche).

Voor elk tijdvak moet u een nieuwe aanvraag indienen bij UWV. De aanvraag voor de tegemoetkoming over de periode oktober tot en met december 2020 kunt u vanaf 16 november tot en met 13 december 2020 indienen.

De hoogte van de tegemoetkoming onder NOW 3.0 is versoberd naar 80%, maar voor de 4e en 5e tranche toch weer 85%. Het blijft echter een verschil met NOW 1.0 en NOW 2.0, waarbij de tegemoetkoming maximaal 90% van de loonkosten bedroeg.

  1. Omzetdaling

Net als bij NOW 1.0 en NOW 2.0 is de regeling bedoeld voor werkgevers, die als gevolg van het coronavirus kampen met een substantieel omzetverlies: ten minste 20%. De omzetdrempel van de NOW 3.0 (vanaf 1 januari 2021) is uiteindelijk gelijk gebleven.

  1. Loonsom

In tegenstelling tot NOW 1.0 en NOW 2.0 kijkt UWV voor het bepalen van de hoogte van de tegemoetkoming naar het sociale verzekeringsloon (SV-loon) van juni 2020. Dit geldt voor alle drie de tranches waarin u een beroep doet op de tegemoetkoming. Wanneer er geen SV-loon in de polis administratie van UWV beschikbaar is, kijkt UWV naar de beschikbare loongegevens over april 2020.

Een ander belangrijk verschil is dat nu de mogelijkheid bestaat om de loonsom in de verschillende tranches geleidelijk te laten dalen met 10%, 15% en 20%, zonder dat dit ten koste gaat van de hoogte van de subsidie.

4.  Opslag

De opslag voor de werkgeverslasten bedroeg bij de NOW 1 nog 30% en is vanaf de NOW 2.0 opgehoogd naar 40%. Hiermee kan het vakantiegeld gecompenseerd worden net als premie voor de werknemersverzekeringen en een eventuele pensioenpremies.

5. Bedrijfseconomisch ontslag

Onder de NOW 3.0 kunt u bedrijfseconomisch ontslag aanvragen bij UWV zonder dat dit gevolgen heeft voor de hoogte van uw NOW-subsidie. De zogenaamde ‘ontslagboete’ uit NOW 1.0 en NOW 2.0 komt dus te vervallen. In plaats daarvan geldt er wél een inspanningsverplichting voor werkgevers om het personeel te begeleiden naar ander werk. Volgens de regeling moet u als werkgever in ieder geval contact met UWV hebben gezocht voor ondersteuning hierbij. Wanneer bij de subsidievaststelling blijkt dat u dit contact niet gelegd heeft, kort UWV de definitieve tegemoetkoming met 5%.

Meer weten?

Net als bij eerdere NOW-regelingen is het raadzaam om na te gaan of én hoe u de regeling gaat gebruiken. Laat u adviseren en begeleiden. Een advies over wat voor uw onderneming het meest wenselijk is, is maatwerk. Neem voor meer informatie contact op met Geert Rouwet, jurist arbeidsrecht, via telefoonnummer 024-6485817 of stuur Geert een mail.

Wilt u meer weten over tegemoetkomingen in de loonkosten? Onze jurist helpt u graag verder!

E-mail Geert
Portretfoto van Geert Rouwet
Jurist arbeidsrecht en mediator
Bel
013-4647180