NOW 1: de definitieve beslissing

14 september 2021
Artikel

Veel werkgevers kregen de definitieve toekenning van de tegemoetkoming in de loonkosten van hun personeel al uitbetaald door het UWV. Het gaat dan om de NOW 1 die nog tot en met 31 oktober 2021 definitief aangevraagd kan worden.

Portretfoto Inge Titulaer
Neem contact op met:
Inge Titulaer Jurist arbeidsrecht
Adviseur in gesprek met twee mensen

Voorschotbeschikking

Het voorschot om de loonkosten van maart, april en mei 2020 te kunnen doorbetalen heeft u in ieder geval begin vorig jaar al ontvangen. Als u geen tijdige definitieve aanvraag doet, moet u dat voorschot in zijn geheel terugbetalen. Zorg er dus voor dat u dit op tijd doet.

Heeft u recht op de definitieve tegemoetkoming of denkt u dat te hebben? Dien dan uw definitieve aanvraag in. Dat kan op de website van UWV op dezelfde manier als waarop u het voorschot aanvroeg. Pas bij ontvangst van de beslissing op de definitieve aanvraag weet u zeker of u recht heeft op een tegemoetkoming in de loonkosten en hoe hoog die uiteindelijk is.

Hoogte van de loonsom

Bij de NOW 1 kijkt het UWV voor het bepalen van de hoogte van de tegemoetkoming naar het sociale verzekeringsloon (SV-loon) van januari 2020. Was dit SV-loon in maart 2020 hoger? Dan wordt er voor de berekening naar die maand gekeken. Het UWV hanteert hiervoor de gegevens van het sociaal verzekeringsplichtig loon in de polisadministratie.

Een daling in de loonsom van de betreffende drie maanden ten opzichte van januari 2020 (en dat keer 3) zal bovendien tot een correctie leiden waardoor de tegemoetkoming omlaag gaat. Van iedere euro die de loonsom daalde, gaat er € 0,90 van de tegemoetkoming af, zonder rekening te houden met de percentages van de omzetdaling. Ga dus na of de correctie op de juiste gronden toegepast wordt of dat die door bijzondere omstandigheden ontstond. Bijvoorbeeld door een nabetaling aan medewerkers in januari 2020. Er zijn omstandigheden waarin het kan lonen bezwaar te maken.

Indienen van informatie definitieve tegemoetkoming

De informatie die u moet aanleveren, heeft voornamelijk betrekking op de omzet en omzetdaling over de al eerder geselecteerde periode. Mogelijk stelt het UWV nog aanvullende vragen. Die kunt u zelf beantwoorden, maar in sommige gevallen is een verklaring van een derde nodig.

Voor de NOW zijn er drempelbedragen om de aanvraag met of zonder een derdenverklaring of accountantsverklaring te doen. Afhankelijk van de hoogte van de voorschot en/of de definitieve subsidie moet bij de aanvraag ook een accountantsverklaring of derdenverklaring worden meegestuurd. Onder de € 20.000 voor de voorlopige tegemoetkoming (let op: dit is niet het bedrag dat aan u overgemaakt is) en onder de € 25.000 voor de definitieve subsidie is geen verklaring noodzakelijk, mits de NOW is aangevraagd op concernniveau.

Heeft u een extra verklaring nodig? Neem dan tijdig contact op met uw (assistent-)accountant of boekhouder om afspraken te maken over de controle en afgifte hiervan. Deze werkzaamheden kunnen namelijk veel tijd vergen.

Weliswaar is  er nu een extra periode voor de aanlevering van de derdenverklaring geboden van 14 weken, gerekend vanaf het moment van de definitieve aanvraag. Dus niet standaard gerekend 14 weken vanaf 31 oktober 2021.

Let wel, de definitieve aanvraag voor de vaststelling moet uiterlijk 31 oktober 2021 gedaan zijn.

Definitieve beslissing

De beslissing over de definitieve aanvraag volgt uiterlijk binnen 52 weken na de aanvraag. Bent u er zeker van dat uw onderneming niet in aanmerking komt voor de NOW 1.0? Dan kunt u op de website van UWV een intrekkingsmelding doen tijdens het proces voor de definitieve aanvraag. Lukt dat niet? Dan kunt u ook verzoeken om de eerdere voorschotbeslissing in te trekken. Een verzoek tot terugbetaling aan UVW volgt dan spoedig.

Meer weten?

Een advies over de NOW en welke regels er voor uw onderneming in uw specifieke situatie precies gelden, is maatwerk. Neem voor meer informatie contact op met Inge Titulaer, jurist arbeidsrecht, via telefoonnummer 013-4647187 of stuur Inge een e-mail.

Wilt u meer weten over de NOW? Onze jurist helpt u graag verder!

E-mail Inge