Nieuwe beleidsregel in- en extern salderen: dit wijzigt voor u

7 oktober 2020
Artikel

De nieuwe beleidsregels voor salderen en verleasen zijn per september 2020 in Noord-Brabant en Zeeland opengesteld. Zo wordt salderen opengesteld voor alle veehouderijen en heeft u voor in- en/of extern salderen een nieuwe natuurvergunning nodig. Andere provincies volgen. Alle wijzigingen voor u op een rij.

Portretfoto van Reinier-John Koopman
Neem contact op met:
Reinier-John Koopman Jurist ondernemingsrecht
Nieuwe beleidsregel in- en extern salderen: dit wijzigt voor u

Nieuwe beleidsregels in- en extern salderen

Salderen wordt opengesteld voor alle veehouderijen. De verruiming van de mogelijkheden van extern salderen gebeurt gefaseerd. De belangrijkste wijzigingen zijn als volgt:

  • Extern salderen met veehouderijen met productierechten fosfaat- en of dierrechten is nu mogelijk;
  • U moet een melding doen van uw voornemen tot extern salderen;
  • De mogelijkheid om te verleasen is opgenomen.

Nieuwe natuurvergunning in- en extern salderen

U heeft een nieuwe natuurvergunning nodig als u gebruikmaakt van intern en/of extern salderen, mits voldaan wordt aan de beleidsregels. De beleidsregels geven een kader voor het beoordelen van een aanvraag voor een natuurvergunning waarbij sprake is van intern of extern salderen. Het gaat dan om projecten die een effect kunnen hebben op N-depositie op relevante hexagonen in Natura 2000-gebieden. Maar let op: extern salderen is geen eenvoudig instrument en niet voor alle ontwikkelingen een oplossing. Bij (extern) salderen en verleasen gaat de aanvraag altijd gepaard met een verschilberekening: hoe is de situatie nu en hoe is het straks? Het verkrijgen van saldo, omdat een initiatief effect heeft op meerdere Natura 2000-gebieden, is niet eenvoudig. Vaak zijn er meerdere saldogevers nodig om uiteindelijk een initiatief mogelijk te maken.

In- en extern salderen

U kunt stikstofemissies compenseren door via extern salderen ammoniakrechten van een ander bedrijf geheel of gedeeltelijk over te nemen. De aangekochte ammoniak wordt uiteindelijk omgezet in een natuurvergunning, zodat de koper zijn veehouderij kan uitbreiden of legaal een activiteit kan uitvoeren. Het is een wettelijk instrument dat is opgenomen in de Beleidsregel natuurbescherming Noord-Brabant en moet voorkomen dat er een toename van stikstofdepositie plaatsvindt in een Natura 2000-gebied. U kunt op deze manier het probleem buiten uw eigen bedrijf oplossen, in tegenstelling tot intern salderen waarbij er binnen het bedrijf maatregelen worden getroffen (bijvoorbeeld door middel van emissiearme technieken in de stallen te installeren) om de stikstofuitstoot te verminderen. Bij extern salderen is het mogelijk om 70% van de stikstofcapaciteit van een bedrijf over te nemen. De overige 30% wordt afgeroomd en komt ten gunste van de natuur.

Verschil salderen en leasen?

Bij salderen bent u verplicht om een melding te doen bij de provincie Noord-Brabant. Permanente activiteiten komen niet in aanmerking voor verleasen. Bij extern salderen kan het wel gaan om tijdelijke activiteiten. U sluit dan een koopovereenkomst af met de andere partij. Bij verkoop wordt er 30% afgeroomd. De saldo-ontvanger kan 70% van zijn stikstofcapaciteit gebruiken na het intrekkingsverzoek van degene die de vergunning verleent.

Bij verleasen gaat het ongeveer hetzelfde. Hier gaat het om tijdelijke activiteiten gedurende maximaal twee jaar. U sluit dan in feite een leasecontract (privaatrechtelijk) met toestemming af. De ontvanger kan dan 70% van de feitelijke stikstofcapaciteit inzetten. Na de leaseperiode mag deze partij weer 100% gebruiken. Het verschil is dus dat er bij extern salderen 30% wordt afgeroomd en bij verleasen wordt die 30% niet overdraagbaar. Dit moet u tevens publiekrechtelijk regelen met een tijdelijke beperking van de deelvergunning van de saldogever. Daarbij is het noodzakelijk dat de saldonemer een start- en gereedmelding indient bij het bevoegd gezag.

Extern salderen en verleasen in andere provincies

De regels voor extern salderen en verleasen zijn niet hetzelfde in alle provincies en gaan ook niet tegelijkertijd van kracht. Provincies bepalen zelf wanneer dit wordt opengesteld vanwege de processen binnen de eigen provincies. 

Meer weten?

Heeft u een geldige natuurvergunning en overweegt u om stikstofemissies (deels) te kopen, verkopen of verleasen? Of wilt u een vooronderzoek laten doen en de overeenkomst laten opstellen die u sluit met een derde? Laat u dan ondersteunen door een jurist van ABAB Legal.

Neem voor meer informatie of advies contact op met Reinier-John Koopman, jurist ondernemingsrecht, via telefoonnummer 013-4647180 of stuur Reinier-John een e-mail.

Wilt u meer weten over de nieuwe beleidsregel in- en extern salderen? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Reinier-John