Nieuw modelcontract voor veilige doorgifte persoonsgegevens buiten EU

28 juni 2021
Artikel

De Europese Commissie (EC) heeft een nieuw modelcontract goedgekeurd voor de veilige doorgifte van persoonsgegevens vanuit de EU naar landen buiten de EU. Bedrijven, die momenteel gebruikmaken van het oude modelcontract, krijgen achttien maanden de tijd om hun huidige contracten in lijn te brengen met het nieuwe modelcontract.

Portretfoto van Niels Ista
Neem contact op met:
Niels Ista Jurist ondernemingsrecht en ICT-recht
Nieuw modelcontract voor veilige doorgifte persoonsgegevens buiten EU

Modelcontract veilige doorgifte persoonsgegevens

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is het verboden om persoonsgegevens door te geven aan een land dat zich buiten de EU bevindt als dit naar EU-maatstaven een ontoereikend beschermingsniveau biedt. Onder specifieke voorwaarden is het toegestaan om persoonsgegevens aan deze zogenaamde 'derde landen' door te geven. Een van de voorwaarden waaronder dit mogelijk is, betreft het gebruik van een modelcontract dat is goedgekeurd door de EC. De zogenoemde Europese modelcontracten worden ook wel modelcontractbepalingen of standard contractual clauses of SCC genoemd. De Europese modelcontracten bestaan uit diverse bepalingen die veilige doorgifte van persoonsgegevens garanderen. Door middel van het vastleggen van  de plichten en aansprakelijkheden van partijen is de doorgifte veilig.

Eén modelcontract met meerdere modules

Het nieuwe modelcontract is flexibeler dan de oude modelcontracten en bestrijkt meerdere situaties. Waar er voorheen drie verschillende modelcontracten voor de internationale doorgifte van persoonsgegevens bestonden, is dit nu gewijzigd naar slechts één modelcontract. Het nieuwe modelcontract bestaat uit vier modules.

  • Een module voor de doorgifte van persoonsgegevens van verwerkingsverantwoordelijke naar verwerkingsverantwoordelijke.
  • Een module voor de doorgifte van persoonsgegevens van verwerkingsverantwoordelijke naar verwerker.
  • Een module voor de doorgifte van persoonsgegevens van (sub)verwerker naar (sub)verwerker.
  • Een module voor de doorgifte van persoonsgegevens van (sub)verwerker naar verwerkingsverantwoordelijke.

In het nieuwe modelcontract wordt rekening gehouden met de uitspraak van het Hof van Justitie van de EU van juli 2020 in de zaak Schrems II, waarbij de rechter verklaarde dat het EU-VS Privacyshield onvoldoende waarborgen biedt voor de bescherming van persoonsgegevens. Het gevolg hiervan was dat Europese organisaties niet langer op basis van het EU-VS Privacyshield persoonsgegevens mochten doorgeven aan de VS. In het nieuwe modelcontract speelt men hierop in door een overzicht op te nemen met stappen, die organisaties moeten nemen om te voldoen aan de wet na de Schrems II uitspraak.

Deadline gebruik nieuw modelcontract

Voor bedrijven die momenteel gebruikmaken van het oude modelcontract of een eigen contract met daarin de oude modelcontractbepalingen wordt een overgangsperiode van in totaal achttien maanden gehanteerd. Dit houdt in dat deze bedrijven uiterlijk voor 4 december 2022 gebruik moeten maken van het nieuwe modelcontract en/of de nieuwe bepalingen van het modelcontract moeten implementeren in hun eigen contract. Wees dus voorbereid en zorg voor tijdige aanpassing.

Gelijktijdig met de goedkeuring van het nieuwe modelcontract heeft de EC een nieuw format verwerkersovereenkomst goedgekeurd. Doel van de nieuwe standaard verwerkersovereenkomst is het verder ondersteunen van organisaties bij het maken van AVG-proof afspraken met hun verwerkers.

Meer weten?

De juristen van ABAB Legal hebben uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van privacyrecht en kunnen u bijstaan bij het opmaken van privacy beleid en de nieuwe modelcontracten. Neem contact op met Niels Ista, jurist ondernemingsrecht en ICT-recht, via telefoonnummer 0165-531330 of stuur Niels een e-mail.

Wilt u meer weten over het nieuwe modelcontract? Onze jurist helpt u graag verder!

E-mail Niels
Portretfoto van Niels Ista
Jurist ondernemingsrecht en ICT-recht
Bel
013-4647180