Married at first sight - de juridische gevolgen

3 oktober 2021
Blog

In de datingshow ‘Married at first sight’ geven de deelnemers elkaar direct het jawoord. Zonder elkaar gezien of gesproken te hebben. Ik kijk hier met een juridische bril naar en vraag me af wat ik ervan moet denken. De voltrekking van een huwelijk heeft toch behoorlijke gevolgen bij echtscheiding en bij overlijden.

Portretfoto van Nicole van den Oever
Neem contact op met:
Nicole van den Oever Estate planner en jurist personen- en familierecht
Trouwen en de juridische gevolgen

Gekoppeld door de wetenschap

Het huwelijk in het tv-programma Married at first sight wordt gearrangeerd op basis van wetenschappelijke bevindingen. Op basis van verschillende testen worden de partners in spe aan elkaar gekoppeld. Na een aantal weken getrouwd te zijn, maken ze de keus: verder met hun huwelijk of een echtscheiding aanvragen. 

Huwelijkse voorwaarden

Voordat de echtgenoten in spe elkaar het jawoord geven zullen zij bij de notaris huwelijkse voorwaarden ondertekenen. Er zijn talloze varianten van huwelijkse voorwaarden denkbaar, maar in dit geval ligt de zogenaamde koude uitsluiting voor de hand. Bij een eventuele echtscheiding heeft ieder weer recht op het vermogen dat men bezat toen het huwelijk werd aangegaan. Om te voorkomen dat de aanstaande echtgenoten al een glimp van elkaar opvangen, tekenen zij de huwelijkse voorwaarden hoogstwaarschijnlijk afzonderlijk van elkaar bij volmacht. Dat mag volgens de wet, mits de tekst van de huwelijkse voorwaarden al exact is opgenomen in deze volmacht.

Toch geen toekomst samen?

Bij een echtscheiding zou het recht op alimentatie in theorie een rol kunnen spelen. Als de echtgenoten geen mooie toekomst met elkaar voorzien, is het de vraag of er behoefte is aan alimentatie bij één van hen. Met huwelijkse voorwaarden kan het recht op alimentatie niet worden uitgesloten. Wanneer een huwelijk niet langer dan vijf jaar standhoudt, én er geen kinderen zijn geboren tijdens het huwelijk, dan is de regeling voor het recht op partneralimentatie beperkt. Het recht op alimentatie komt dan overeen met de duur van het huwelijk. Stel dat het huwelijk na een maand wordt verbroken, dan is het recht op alimentatie dus beperkt tot de periode van een maand. Of het redelijk is om die alimentatie op te eisen is maar de vraag.

Aanvullende afspraken in het testament

Wat gebeurt er nu wanneer één van de echtgenoten tijdens het prille huwelijk komt te overlijden? Zonder testament gaat het vermogen – volgens de wet – naar de langstlevende echtgenoot. 
Alleen huwelijkse voorwaarden maken is daarom niet voldoende! Het is raadzaam om ook een testament op te stellen. Daarin kan worden opgenomen dat de aanstaande echtgenoot wordt uitgesloten. Maar is daarmee dan zeker dat het vermogen niet aan de langstlevende echtgenoot toekomt?
In het erfrecht is opgenomen dat de langstlevende echtgenoot het vruchtgebruik (het recht om gebruik te maken) kan vorderen van de woning, mits de woning ook door deze echtgenoot wordt bewoond. In het begin zal deze regeling nog niet zo snel aan de orde zijn. Hoe langer het huwelijk duurt, hoe meer betekenis dit wettelijke recht heeft als een van de twee komt te overlijden. De erfgenamen zijn verplicht tot medewerking om het vruchtgebruik mogelijk te maken, ook op andere goederen van de nalatenschap dan de woning. Dit geldt met name als de langstlevende echtgenoot hiervan afhankelijk is voor zijn of haar verzorging.

Erfenis na kort huwelijk?

Wat als er een fors bedrag op de bankrekening staat? Het is aan de langstlevende om aannemelijk te maken dat het vruchtgebruik nodig is voor zijn of haar verzorging. Hierbij wordt gekeken naar het gezinsinkomen ten tijde van het huwelijk én de duur van de samenleving. Met name vanwege die laatste eis zal een beroep op dit vruchtgebruik beperkt zijn.

Natuurlijk, ik begrijp ook wel dat het bij een show als Married at first sight niet gaat om de juridische kant van de zaak. Maar ik vond het toch een mooie aanleiding om eens te laten zien dat het huwelijk geen vrijblijvende verbintenis is. Ik zou afraden om al te lichtvoetig in het huwelijksbootje te stappen. Tenzij het écht liefde op het eerste gezicht is natuurlijk…

Meer weten? 

Wilt u meer weten over het vastleggen van uw nalatenschap, het opstellen van een testament of over onze verdere dienstverlening? Neem contact op met Nicole van den Oever, jurist personen- en familierecht en estate planner,  via telefoonnummer 013-4647143 of stuur Nicole een e-mail.

Laat u tijdig adviseren over de huwelijkse voorwaarden en het testament. Neem contact op met ons op!

E-mail Nicole
Portretfoto van Nicole van den Oever
Estate planner en jurist personen- en familierecht
Bel
013-4647180