Levenstestament? Voor ondernemers van levensbelang

23 oktober 2021
Artikel

U vraagt zich wellicht af waarom een levenstestament nodig is. Als u uw zaken zelf niet meer kunt regelen, dan wordt dat toch wel opgelost? Dit is echter niet het geval. Een levenstestament biedt uitkomst.

Portretfoto van Michelle van Heereveld
Neem contact op met:
Michelle van Heereveld Estate planner en jurist personen- en familierecht
Adviseur in gesprek met ondernemers over levenstestament

Wat is een levenstestament?

Een levenstestament zorgt ervoor, dat als u zelf niet meer goed beslissingen kunt nemen, alles wordt geregeld op de manier die u wilt en door de mensen die u volledig vertrouwt. 

In uw levenstestament wijst u een of meerdere personen (de gevolmachtigden) aan die uw vermogen mogen beheren en voor en namens u handelingen mogen verrichten, als u hier zelf niet meer toe in staat bent. Bijvoorbeeld door een ziekte, dementie of een ongeluk. De gevolmachtigde is niet alleen bevoegd om bankzaken voor u te regelen, maar ook om allerlei andere handelingen te verrichten. Hierbij kunt u denken aan u vertegenwoordigen binnen uw onderneming, het doen van schenkingen en het verkopen van onroerend goed.

Waarom een levenstestament?

Komt u in de situatie terecht dat u zelf niet meer in staat bent om te handelen en heeft u geen levenstestament? Dan biedt de wetgever een andere optie. Uw naasten kunnen bij de rechtbank een bewind laten instellen over uw vermogen. De bewindvoerder kan voor en namens u handelingen verrichten. Deze procedure bij de rechtbank kan enkele weken duren, wat nadelige gevolgen kan hebben voor uw bedrijfsvoering. Aan een dergelijk bewind zijn regels verbonden.

De bewindvoerder moet: 

 • jaarlijks rekening en verantwoording afleggen bij de rechtbank;
 • toestemming vragen aan de kantonrechter voor bepaalde handelingen, zoals voor uitgaven en aankopen vanaf € 1.500, overdrachten (van onroerend goed en andere bestanddelen van de onderneming), het aangaan van leningen en schenkingen;
 • Deze toestemming verleent de rechter niet zomaar voor alle handelingen.  De rechter gaat na of de onder bewind gestelde persoon en diens vermogen door de handeling wordt benadeeld. Hierdoor wijst de rechter bijvoorbeeld het doen van een schenking (in het kader van een bedrijfsoverdracht) bijna altijd af.   

Wat legt u vast in een levenstestament?

In een levenstestament legt u het volgende vast:

 • wijst u een vertrouwenspersoon (gevolmachtigde) aan die namens u mag handelen;
 • geeft u gedetailleerd aanwijzingen aan uw vertrouwenspersoon;
 • legt u al uw wensen vast;
 • geeft u aan wanneer het levenstestament ingaat;
 • nuttige informatie voor de personen die aan de slag moeten met uw levenstestament, meestal in de vorm van overzichten van uw bankrekeningen, codes en wachtwoorden, verzekeringen en dergelijke of een instructie waar deze overzichten worden bewaard;
 • bepaalt u bij wie uw vertrouwenspersoon verantwoording moet afleggen voor zijn handelingen.

Opnemen wensen levenstestament

U bepaalt zelf welke wensen u opneemt in uw levenstestament. Bekende voorbeelden zijn:

 • het regelen van uw dagelijkse financiën en belastingzaken;
 • schenkingen die u wilt (blijven) doen en onder welke voorwaarden;
 • toestemming voor het al dan niet mogen verrichten van medische handelingen;
 • instructies voor de verkoop van uw woning of onderneming als u niet meer zelfstandig kunt wonen;
 • de bewindvoerder, curator of mentor, mocht het nodig zijn dat deze benoemd wordt;
 • specifieke wensen rondom het regelen van de uitvaart en het al dan niet doneren van organen.

Een levenstestament regelt u bij de notaris. Laat u begeleiden en adviseren bij het opstellen van uw levenstestament. De inhoud ervan is namelijk geheel afhankelijk van uw specifieke voorkeuren en uw persoonlijke omstandigheden. Daarnaast is het verstandig uw levenstestament te laten beoordelen voordat u het levenstestament bij de notaris gaat ondertekenen.

Meer weten over het opstellen van een levenstestament?

Houdt het heft in eigen hand en laat een levenstestament opmaken dat aansluit bij uw persoonlijke en financiële omstandigheden. Wij adviseren u graag in de mogelijkheden en gevolgen met betrekking tot een levenstestament. Neem contact op met Michelle van Heereveld, jurist personen- en familierecht, via telefoonnummer 0492-579835 of stuur Michelle een e-mail.

Wilt u meer weten over een levenstestament? Onze jurist helpt u graag verder!

E-mail Michelle
Portretfoto van Michelle van Heereveld
Estate planner en jurist personen- en familierecht
Bel
0492-579835