Let op exploitatieverplichting bij huurovereenkomst

17 mei 2021
Artikel

Recent oordeelde de rechtbank Amsterdam dat Hudson Bay verplicht haar vestigingen in Breda en Amsterdam moet blijven exploiteren. De verhuurder heeft namelijk geëist dat Hudson Bay de exploitatieverplichting uit de huurovereenkomst nakomt. De verhuurder kreeg bij de rechtbank gelijk. In de praktijk vormen de huurtermijnen van een huurovereenkomst en de daaraan verbonden verplichtingen vaak een risico. Waar moet u als verhuurder of huurder rekening mee houden?

portretfoto Jorrit Morra
Neem contact op met:
Jorrit Morra Jurist ondernemingsrecht
Flatgebouw

Wettelijke huurtermijnen voor bedrijfsruimten

De wet maakt onderscheid in twee typen bedrijfsruimten. Enerzijds zijn er wettelijke bepalingen voor de huur van detailhandel- en middenstandsbedrijfsruimte. Het wettelijke kader van dit huurregime bevat (semi)dwingendrechtelijke bepalingen qua huurtermijnen, waarvan niet ten nadele van de huurder mag worden afgeweken. Anderzijds kent de wet een restcategorie voor de verhuur van bedrijfsruimten waarin de contractspartijen de vrijheid hebben zelf de huurtermijnen overeen te komen.

Exploitatieverplichting

Ondanks dat de wet niet direct een artikel kent waarbij de huurder een verplichting wordt opgelegd dat hij de bedrijfsruimte ook daadwerkelijk moet exploiteren, wordt dit vaak wel contractueel vastgelegd. De verhuurder is namelijk niet gebaat bij leegstand, aangezien dit een waardeverlies kan opleveren door verpaupering van de bedrijfsruimte of zorgt voor een verlaging van de goodwill.

Praktijkrisico’s exploitatieverplichting

Een contractuele exploitatieverplichting kan een probleem gaan vormen bij een verliesgevende onderneming. De huurder wil van zijn huurcontract af, maar heeft een contractuele verplichting richting de verhuurder om een bepaalde termijn zijn afspraken na te komen door middel van het exploiteren van een onderneming in de bedrijfsruimte. Ondanks dat de wet bepaalde (semi)dwingende huurtermijnen voorschrijft en de toekomst niet is te voorspellen, is het essentieel vooraf na te denken over de huurtermijn in een huurovereenkomst en de eventuele verplichtingen verbonden aan de huurovereenkomst. Door gedegen advies voorafgaand aan het sluiten van een huurovereenkomst kunt u problemen achteraf voorkomen.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over exploitatieverplichting en huurovereenkomsten? Neem contact op met Jorrit Morra , jurist ondernemingsrecht, via telefoonnummer 013-4647180 of stuur Jorrit een e-mail.

Wilt u meer weten over exploitatieverplichting en huurovereenkomsten? Onze jurist helpt u graag verder!

E-mail Jorrit
portretfoto Jorrit Morra
Jurist ondernemingsrecht
Bel
013-4647180
Download whitepaper icoon

Aandachtspunten bij het kopen van een bedrijfspand

Download het whitepaper