Lagere griffierechten voor kleine geldvorderingen

9 februari 2022
Artikel

Moet u met een geschil naar de rechter? Dan betaalt u griffierechten. Om ook bij kleine schadevorderingen de gang naar de rechter toegankelijker te maken, zijn er lagere griffierechten toegevoegd.

Portretfoto van Ralph Kops
Neem contact op met:
Ralph Kops Jurist arbeidsrecht en procesrecht
Bankbiljetten

Tarieven voor griffierechten 

Om uw zaak aan de rechter voor te leggen, betaalt u griffierechten. De hoogte van deze kosten variëren en zijn afhankelijk van de zaak zelf, uw inkomen en of u een particulier of rechtspersoon bent. De tarieven voor civiele zaken zijn geregeld in de Wet griffierechten burgerlijke zaken. De laatste jaren liepen de tarieven voor de griffierechten op. Dit wierp in veel gevallen een hogere drempel op voor de hoogte van de schadevergoeding. Vooral bij kleinere schadevorderingen wogen de kosten niet op tegen de baten. Daarom zijn er nieuwe categorieën griffierecht geïntroduceerd, die de weg naar de rechter weer toegankelijker moeten maken

Nieuwe categorieën griffierecht

Per 1 januari 2022 zijn er nieuwe lagere griffierecht categorieën toegevoegd. De verlagingen zijn met name gericht op de niet natuurlijke personen. Dit is natuurlijk gunstig voor ondernemers in het mkb, aangezien zij nu eerder lagere schadevorderingen aan een rechter kunnen voorleggen.

  • geldvorderingen met een beloop van meer dan € 500 en niet meer dan € 1.500;
  • geldvorderingen met een beloop van meer van € 1.500 en niet meer dan € 2.500;
  • geldvorderingen met een beloop van meer dan € 2.500 en niet meer dan € 5.000;
  • geldvorderingen met een beloop van meer dan € 5.000 en niet meer dan € 12.500.

Vrije juristkeuze bij rechtsbijstand

Of de rechtsbijstandsverzekeraar uw griffierechten vergoedt, is afhankelijk van de polisvoorwaarden. Zij zijn hiertoe niet verplicht. Wel heeft u het recht op een vrije juristenkeuze. Dit betekent, dat u zelf mag kiezen door welke jurist u de procedure laat uitvoeren. De rechtsbijstandsverzekeraar is dan verplicht de kosten van de jurist, die u inschakelt te vergoeden. Vraag wel tijdig toestemming aan uw rechtsbijstandsverzekeraar. Heeft u geen toestemming? Dan worden de kosten niet vergoed.

Meer informatie of advies?

Heeft u vragen over procederen, het betalen van griffierechten en/of de keuze tussen een jurist-gemachtigde of een advocaat? Neem vrijblijvend contact op met Ralph Kops, jurist arbeidsrecht en procesjurist, via telefoonnummer 076-5438060 of stuur Ralph een e-mail.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze jurist helpt u graag verder!

E-mail Ralph
Portretfoto van Ralph Kops
Jurist arbeidsrecht en procesrecht
Bel
013-4647180